Ο έλεγχος και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018 πραγματοποιήθηκε από την ABS Quality Evaluations, έναν ιδιαίτερα αξιοσέβαστο οργανισμό και μέλος του διεθνούς American Bureau of Shipping Group (ABS). Αναγνωρισμένη παγκοσμίως ως ηγέτης σε πιστοποιημένες λύσεις απόδοσης και διασφάλισης επιχειρήσεων, η ABS QE παρέχει διαπιστευμένους ελέγχους πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, εκπαίδευση και υπηρεσίες αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε περισσότερες από 40 χώρες.

Συγκεκριμένα, το ISO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το ISO 14001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός για να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις και το ISO 45001:2018 παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, τη μείωση των κινδύνων στο χώρο εργασίας και τη δημιουργία καλύτερων, ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας.