Τις προσδοκίες τις οποίες είχε θέσει για τζίρο 29 εκατ. ευρώ το 2023, ξεπέρασε η εταιρεία Χωριάτικη Ζύμη, η οποία έχει ως βασικό αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία ειδών κατεψυγμένης ζύμης Η εταιρεία, η οποία διαθέτει εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών εντός της χρήσης 2023 εμφανίζει αναπτυξιακή δυναμική μετά το μετασχηματισμό της, καταγράφοντας κύκλο εργασιών στα 29.772.078,19 ευρώ, και επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του κ. Πασχάλη Τσιώλα, Γενικού Διευθυντή της Χωριάτικης Ζύμης, που είχε μιλήσει στο INDUSTRY.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 2.927.901, ευρώ από 1.045.573,49 ευρώ το 2022, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανοδική πορεία της εταιρείας. Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, εστιάζει ιδιαίτερα στους τομείς ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και νέων μεθόδων παραγωγής, καθώς, όπως είχε αναφέρει ο κ. Τσιώλας τα κέρδη που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της, επανεπενδύονται κυρίως στην παραγωγή, με σκοπό την βελτίωση του κόστους αλλά και της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στον τομέα R&D, με στόχο την καινοτομία.

Το «αγκάθι» των α’ υλών
Πάντως, αναφερόμενο στους μακροοικονομικούς κίνδυνους στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία, το Διοικητικό της Συμβούλιο υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά, στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, πως η ενεργειακή κρίση, η οποία οδήγησε σε πληθωριστικές πιέσεις, με σημαντική αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και οι τιμές των α’ υλών, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Στο παρόν στάδιο η βιομηχανία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχει επανυπολογίσει το κόστος των προϊόντων της προκειμένου να προσαρμόσει τις τιμές πώλησης των προϊόντων. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσιώλας, είχε ήδη αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Χωριάτικη Ζύμη, όπως όλος ο κλάδος, τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για υπέρογκες αυξήσεις τιμών α’ υλών και ενέργειας, που έχουν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων.