Ο Όμιλος CHB, η γνωστή ελληνική βιομηχανία που παράγει κονσέρβες φρούτων, πουρέδες φρούτων, κομμένα φρούτα και συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων, μετέτρεψε ένα μηχάνημα 50 ετών σε «έξυπνο», με τη βοήθεια της Evocon. Αντί να επενδύει μόνο σε νέα μηχανήματα, η CHB επικεντρώνενται στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των υπαρχόντων μηχανημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομεί κεφάλαια για πιο απαραίτητες επενδύσεις σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα. Το έργο αφορά σε ένα μηχάνημα «συρραφής» κονσερβών ηλικίας 50+ ετών, το οποίο έγινε 100% συμβατό με το Industry 4.0.

Χρησιμοποιήθηκαν:
• Η συσκευή IIoT της Evocon για την αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων από το μηχάνημα
• Το λογισμικό OEE της Evocon με βάση στο cloud, το οποίο μετατρέπει τα συλλεγμένα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες
• Ενα tablet 10″ που οπτικοποιεί τα δεδομένα σε χειριστές και υπευθύνους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το κόστος της επένδυσης ήταν μικρότερο από 500 ευρώ. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των διευθυντών, της συντήρησης, του ποιοτικού ελέγχου και άλλων τμημάτων, έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε κάθε γραμμή παραγωγής. Παρακολουθώντας το λογισμικό με κάθε λεπτομέρεια, μπορούν να γνωρίζουν: πόσα κουτάκια παράγονται κάθε λεπτό, πόσα δεν παράγονται και γιατί. Έτσι, μπορούν εύκολα να διαγνώσουν προβλήματα και να προβούν σε ενέργειες, ακόμα και σε επίπεδο προληπτικό.

Σε μια βιομηχανία σαν την CHB, όπου τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά, καθώς πρέπει να επεξεργάζονται φρέσκα φρούτα λίγες μόνο ώρες μετά τη συγκομιδή, μπορούν πλέον να βασιστούν σε έναν παλαιωμένο αλλά λειτουργικό εξοπλισμό και να διατηρήσουν εξαιρετική ποιότητα. Το σύστημα της Evocon το επιτρέπει παρέχοντας όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τη λήψη των αποφάσεών τους.