Με σταθερή ανοδική πορεία σε επίπεδο παραγωγής και εξαγωγικής δραστηριότητας, το success story της βιομηχανίας ζυμαρικών φαίνεται ότι έχει γερές βάσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται και στην παραγωγική της μονάδα στο Κιλκίς. Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος της Eurimac AE, αναλύει τις επενδύσεις και τον τρόπο λειτουργίας μιας πλήρως καθετοποιημένης βιώσιμης παραγωγής.

Αρχικά, θα ήθελα να μας «ξεναγήσετε» στην παραγωγική μονάδα της Eurimac. Τι περιλαμβανουν οι εγκαταστάσεις;
Η παραγωγική μονάδα βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο 55 στρεμμάτων και συνολικά 25.000 m2 στεγασμένου χώρου στον οποίο βρίσκονται:
• Σιμιγδαλόμυλος συνολικής δυναμικότητας άλεσης 330 τόνων σκληρού σίτου ημερησίως.
• Πέντε γραμμές παραγωγής ζυμαρικών, στις οποίες θα προστεθεί έως το Σεπτέμβριο μία έκτη γραμμή, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια δυναμικότητα του εργοστασίου σε 90.000 τόνους ζυμαρικών.
• 15 μηχανές συσκευασίας πολλών διαφορετικών προϊόντων σε διαφορετικές συσκευασίες και με μεγάλο εύρος βάρους συσκευαζόμενου προϊόντος.
• Επτά εγκιβωτιστικές μηχανές για την τοποθέτηση των προϊόντων σε χαρτοκιβώτια.
• Τρία ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης και περιτύλιξης των παλετών.
• Αποθήκη χωρητικότητας 10.000 παλετοθέσεων σε οκτώ επίπεδα.
• Αποθήκες βοηθητικών υλών συνολικής επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων.
• Silo αποθήκευσης σίτου συνολικής χωρητικότητος 57.000 τόννων, τα 4 τελευταία των οποίων χωρητικότητος 22.000 τόνων μόλις εγκαταστάθηκαν.
• Γεώτρηση βάθους 235 μέτρων, που αντλεί νερό ανώτερης ποιότητος από τον υδροφόρο ορίζοντα του όρους Μπέλες, με το οποίο ζυμώνονται τα ζυμαρικά της βιομηχανίας.
• Φωτοβολταϊκός σταθμός 1.000KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα λειτουργεί έως το τέλος του έτους.
• Μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας με καύση βιομάζας.

Ποια είναι τα στάδια της καθετοποιημένης παραγωγής, και ποια τα πλεονεκτήματά της;
Η καθετοποιημένη παραγωγή, με την ύπαρξη του μύλου δίπλα στο εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών έχει το πλεονέκτημα του ελέγχου του κόστους παραγωγής, την επιπλέον βελτίωση αυτού λόγω της αποφυγής ενδιάμεσου μεταφορικού κόστους, καθώς και το προφανές ποιοτικό όφελος με την περαιτέρω εμβάθυνση από την επιχείρηση στα χαρακτηριστικά του σκληρού σίτου.

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που επέφερε η τεχνολογία ξήρανσης ζυμαρικών, σε συνδυασμό με τη μηχανοργάνωση στην παραγωγική διαδικασία;
Η σύγχρονη τεχνολογία ξήρανσης του προϊόντος έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον σταθερότητα και ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου των τελικών προϊόντων, με δεδομένο τη μεγάλη γκάμα προϊόντων και κωδικών της επιχείρησης. Επιπλέον, η μηχανοργάνωση διευκόλυνε την καλύτερη παρακολούθηση και την ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων της επιχείρησης, η οποία ούτως ή άλλως έχει ως βασικό τρόπο λειτουργίας της την προσαρμογή στις αλλαγές των δεδομένων και την πρόβλεψη των μελλοντικών ευκαιριών.
Τέλος, η επένδυση των σιλό αποθήκευσης, η οποία μόλις αποπερατώθηκε, αυξάνει τη δυναμικότητα αποθήκευσης σκληρού σίτου σε 57.000 τόνους, δίνοντας την ευκαιρία αποθήκευσης του για διάστημα πλέον των 6 μηνών και τη δυνατότητα στην εταιρεία να προχωρήσει σε αγορές, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που ενίοτε προσφέρει η αγορά του σκληρού σίτου.

Ποια είναι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και η Πολιτική Περιβάλλοντος που υλοποιεί η Eurimac; Τι επενδύσεις έχετε πραγματοποιήσει για την επίτευξη αυτού του σκοπού;
Η εταιρεία έχει στη φιλοσοφία της την προστασία του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Με αυτά δεδομένα, έχει επενδύσει στη βιωσιμότητα, υιοθετώντας πρακτικές με μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη και σημαντική συμβολή στην αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου.

1. Αρχικά, διαθέτει από το 2013 μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας από καύση βιομάζας θερμικής ισχύος 41600 MWh/ έτος, η οποία καλύπτει όχι μόνο το σύνολο των αναγκών του εργοστασίου για την παραγωγή των ζυμαρικών σε θερμική ενέργεια, αλλά διασφαλίζει και τις απαραίτητες συνθήκες στο χώρο παραγωγής κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Η μονάδα είναι κατασκευασμένη στην Ελλάδα σύμφωνα με ιταλική πατέντα κατασκευής και λειτουργίας. Επίσης, λειτουργεί με την υποστήριξη κεντρικού υπολογιστή.

2. Στο λέβητα της βιομάζας και ειδικότερα στο σύστημα απαγωγής των καυσαερίων, έχει τοποθετηθεί εναλλάκτης καυσαερίων-νερού (economizer), με τον οποίο ανακτάται θερμική ενέργεια από τα απαγόμενα καυσαέρια. Επίσης, υπάρχουν φίλτρα απόσβεσης αρμονικών και αντιστάθμισης ισχύος, με τα οποία εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια και ψύκτης απορρόφησης, με τον οποίο μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 6 – 7%.

3. Η ηλεκτρική ενέργεια συνόλου 16.500 Mwh/έτος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επιπρόσθετα, μέχρι το τέλος του 2021 θα εγκατασταθεί σταθμός 1.000 KW.

4. Οι δομές υλικών συσκευασίας, που επέλεξε η εταιρεία να χρησιμοποιεί, αποτελούνται από συνδυασμό των ίδιων πολυμερών (monomaterial homopolymer structures), τα οποία είναι 100% ανακυκλώσιμα, και αφορούν στο μέγιστο ποσοστό ανακυκλωσιμότητας.

5. Σχετικά με τις μεταφορές έχει πραγματοποιηθεί ο Πράσινος Σχεδιασμός του Δικτύου των Διανομών (Green Network Design), δηλαδή βελτιστοποίηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των οχημάτων και μείωση των περιττών διαδρομών, ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική σε καύσιμα οδήγηση με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε τη σημασία των A΄ υλών στην ποιότητα των προϊόντων σε συνάρτηση και με το ότι αειφορία είναι η παραγωγή ενός αγαθού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η παραγωγική ικανότητα, χωρίς να επηρεάζονται οι σχέσεις με το περιβάλλον.

6. Όσον αφορά στο νερό που χρησιμοποιούμε, πραγματοποιήσαμε μελέτη, από την οποία αποδείχθηκε ότι το νερό της υδρομεταλλικής περιοχής του Κιλκίς διαθέτει εξαιρετική ποιότητα. Συγκεκριμένα, διαθέτει χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, χαρακτηρίζεται από ποσοτική υπεροχή ασβεστίου και μαγνησίου, θειικών και υδροανθρακικού ιόντος, που συμβάλλει στη διευκόλυνση της πέψης, είναι πλούσιο σε όξινα ανθρακικά και παρουσιάζει σταθερή θερμοκρασία και Ph. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε επένδυση γεώτρησης 235 μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η άριστη ποιότητα νερού για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας ζυμαρικών.

7. Επίσης, για την καλλιέργεια του σκληρού σίτου θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση λογισμικού με κεντρικό στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος των παραγωγών, της βιομηχανίας μας και των καταναλωτών. Τα αγροτεμάχια θα καταχωρούνται σε πλατφόρμα και θα είναι γεωγραφικά εντοπισμένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους των αγροτεμαχίων, αναλύονται τα χαρακτηριστικά της καλλιεργούμενης ποικιλίας, ο ρυθμός ανάπτυξης, η ικανότητα του αδελφώματος (δηλαδή μία σοδειά ξεκούρασης μετά από 3 χρόνια σταριού), οι ανάγκες σε νερό και τα θρεπτικά συστατικά κι οι στόχοι παραγωγής. Παρέχεται η ακριβής ποσότητα σπόρου για την καλλιεργούμενη ποικιλία, τον τύπο του εδάφους, τη γεωγραφική θέση του αγρού και την ημερομηνία σποράς. Εισάγοντας και τα δεδομένα του καιρού και τις μετεωρολογικές προβλέψεις καθώς είναι συνδεδεμένο με ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών θα αναλύονται οι πληροφορίες και θα λαμβάνονται αποφάσεις για την προσαρμογή των μεθόδων καλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή.

8. Τέλος, έχοντας μελετήσει τα στοιχεία του ΟΗΕ, όπου αναφέρεται ότι το ένα τρίτο της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως καταστρέφεται στην πορεία από το χωράφι ως το ράφι, για λόγους που περιλαμβάνουν ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες, οι οποίοι συγκεντρώνουν δεδομένα για τη θερμοκρασία, την υγρασία, τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και του οξυγόνου μέσα στους αποθηκευτικούς χώρους της πρώτης ύλης, δηλαδή τα σιλό του σιταριού. Η πλατφόρμα εκτελεί αυτόματες συναλλαγές (analytics ) των δεδομένων. Μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα αντιλαμβάνεται εγκαίρως τους κινδύνους, που απειλούν το αποθηκευμένο προϊόν δηλαδή το σκληρό σιτάρι και προβλέπει την κατάσταση κι εξέλιξή του ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές και πρακτικές με κέντρο τους τη βιωσιμότητα και την αειφορία είναι σημαντικότατες καθώς συνδυάζουν το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 14064, όπου πραγματοποιείται η επικύρωση και η επαλήθευση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλον τον κύκλο ζωής των προϊόντων, η επιχείρηση δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και παράλληλα, μειώνει το κόστος παραγωγής της (CO2 free company and products).
Ήδη στα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ γίνεται η επισήμανση της παραγωγής τους με 100% πράσινη ενέργεια, στα δε ζυμαρικά που πωλούνται στο εξωτερικό αντίστοιχα επισημαίνονται ως carbon free ή with zero carbon footprint.

Στο στρατηγικό σας πλάνο, εμπεριέχονται επενδύσεις που αφορούν στην εφαρμογή τεχνολογιών Industry 4.0 στην παραγωγή;
Σε σχέση με τις επενδύσεις, που αφορούν στην εφαρμογή τεχνολογιών Industry 4:0, εκτός των δράσεων που ήδη υλοποιήθηκαν και προαναφέρθηκαν (green network Design, Λογισμικό για παραγωγή υψηλή ποιότητας σκληρού σίτου και αισθητήρες για άριστη αποθήκευση πρώτης ύλης), η εταιρεία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο μέχρι το 2025 να επενδύσει τόσο σε χρήμα όσο και σε εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να πετύχει τη μετατροπή των αδρανών δεδομένων της σε πληροφορία, η οποία θα ευθυγραμμίζεται και θα μεταφέρεται γρήγορα και αξιόπιστα σε όλα τα τμήματα της. Eνδεικτικά οφέλη:
• Πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων (από το χωράφι στο ράφι).
• Συμμόρφωση με τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
• Υποστήριξη διαδικασιών τυποποίησης.
• Μείωση λειτουργικών εξόδων.
• Ενοποίηση συστημάτων και διαδικασιών.
• Καλύτερη διαχείριση πελατειακών σχέσεων.
• Ευθυγράμμιση της πληροφορικής με την Εταιρική Στρατηγική.