Η εγχώρια κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων παρουσίασε μεγάλη μείωση την τελευταία δεκαετία, σημειώνοντας σωρευτική μείωση 68% περίπου την περίοδο 2010-2020, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή χαλυβδοσωλήνων παρουσιάζει αυξομειώσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων από το εξωτερικό.

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς χαλυβδοσωλήνων (σε τόνους) παρουσιάζει συνεχώς πτωτική πορεία την τελευταία 10ετία. Κύριος παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων μεγάλων διαμέτρων είναι ο περιορισμός μεγάλων δημόσιων έργων που αφορούν τη μεταφορά υγρών και αερίων. Ορισμένες επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και το αρνητικό οικονομικό κλίμα μετέτρεψαν τη δραστηριότητά τους από παραγωγική σε εισαγωγική, ενώ άλλες διέκοψαν την ενασχόλησή τους με τα εξεταζόμενα προϊόντα.

H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP επισημαίνει ότι η εγχώρια παραγωγή χαλυβδοσωλήνων χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής καλύπτεται ουσιαστικά από μία βιομηχανία μεγάλου μεγέθους. Oι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο επιδεινώθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας της δραστικής πτώσης της εγχώριας ζήτησης, λόγω της ύφεσης. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2019 σε 1.350 χιλ. τόνους μειωμένη κατά 8% έναντι του 2018, αποσπώντας μερίδιο μόλις 0,9% επί της συνολικής παραγωγής της ΕΕ-28. Πάντως, η κορυφαία βιομηχανία του κλάδου σημειώνει υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα, όπου παρά τον έντονο ανταγωνισμό έχει ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις.