Ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της νέας επένδυσης που υλοποίησε η Χαλβαδοποιία Όλυμπος σύμφωνα με το Food Reporter, η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Συγκεκριμένα, η επένδυση αφορούσε στην δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προϊόντων ταχινιού και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις που διατηρεί η επιχείρηση στον Πλατύκαμπο του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 2,071 εκατ. ευρώ ενώ το ύψος της ίδιας συμμετοχής διαμορφώθηκε στα 269.402 η οποία καλύφθηκε από νέες εισφορές σε μετρητά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις οικονομικές της επιδόσεις, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες καταστάσεις για το 2020, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 28,267 εκατ. ευρώ έναντι 24,361 εκατ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 16% ενώ σημαντική άνοδο εμφάνισαν τα κέρδη τα οποία έφτασαν τα 1,489 εκατ. ευρώ έναντι 462.519 ευρώ το 2019.