Στα πολλαπλάσια οφέλη από την ανάπτυξη μονάδων βιοαερίου, ιδιαίτερα όπου συγκεντρώνεται πρώτη ύλη για τις μονάδες αυτές (περιοχές με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα) αναφέρθηκε o Διευθύνων Σύμβουλος της Kiefer TEK ΕΠΕ και Πρόεδρος του ΣΠΕΒ (Σύνδεσμος Παραγωγών και Υποστηρικτών Έργων Βιοαερίου), Χρήστος Πετρόχειλος από το βήμα του συνεδρίου «Renewable & Storage Forum». Σύμφωνα με τον κ. Πετρόχειλο, από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί συνολικά μόλις 40 MW νέων μονάδων βιοαερίου, όταν η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει έργα συνολικής ισχύος μισού γιγαβάτ, αναδεικνύοντας τις σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται, στερώντας σημαντικά οφέλη και προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

Ενδεικτικό είναι πως για κάθε μονάδα βιοαερίου ισχύος 1 MW αντιστοιχούν 40 νέες θέσεις εργασίας. Ο πρόεδρος του ΣΠΕΒ υπογράμμισε την ανάγκη το Υπουργείο να αναλάβει δράση, ξεκινώντας από την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ώστε οι μονάδες βιοαερίου να μπορούν να μετέχουν ως μονάδες αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα, ενώ κρίνεται αναγκαία για την ανάπτυξη νέων μονάδων η θέσπιση προτεραιότητας ως προς την σύνδεση τους στο δίκτυο. Τα έργα αναβάθμισης του δικτύου θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα καθώς η κατάσταση στο δίκτυο είναι οριακή, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μέση τάση. Τέλος, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας προς επιτάχυνση αυτής.