Πωλήσεις ύψους 1,63 δισ. ευρώ (14% αύξηση σε ετήσια βάση) για το 2023, ανακοίνωσε η Cenergy Holdings S.A με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους τόσο στον κλάδο καλωδίων, όσο και στον κλάδο σωλήνων χάλυβα ενώ λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 213,8 εκατ. ευρώ (56% αύξηση σε ετήσια βάση). Όσον αφορά τις επενδύσεις του Ομίλου, η επέκταση του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται, και ταυτόχρονα πραγματοποιείται σε όλα τα εργοστάσια ένα γενικότερο πρόγραμμα επενδύσεων. Παράλληλα η Hellenic Cables, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για χερσαία καλώδια, έχει προχωρήσει σε πρόσθετες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, και στον σχεδιασμό ενός Κέντρου Αριστείας για καλώδια χαμηλής τάσης στη βιομηχανική περιοχή του Ελαιώνα. Σημειώνεται πως οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τομέα καλωδίων ήταν 121,1 εκατ. ευρώ το 2023.

Τέλος, η μελέτη για πιθανή κατασκευή εργοστασίου παραγωγής καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ συνεχίζεται.
Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Τα παραπάνω ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν μια στέρεη βάση για τις μελλοντικές επιδόσεις του Ομίλου, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, που υπερβαίνει σταθερά το όριο των 3 δισ. ευρώ, εξασφαλίζει πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου για το επόμενο έτος. Ταυτόχρονα, μένουμε συγκεντρωμένοι στο όραμά μας να διευκολύνουμε τη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης σχεδιάζοντας για όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει από το 2024 και στους δύο κλάδους, πάντα με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και στους στόχους ESG».