Στο ποσό των 766 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Cenergy Holdings το εννεάμηνο του 2021, αυξημένος κατά 21%, με το τρίτο τρίμηνο του 2021 να παρουσιάζει αύξηση κατά 9%, καθώς όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ήταν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος δημιούργησε κέρδη προ φόρων ύψους 35,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 24,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντιπροσωπεύοντας το 4,0% των εσόδων (έναντι 2,9% στο 9μηνο 2020).

Ο κλάδος των καλωδίων προχώρησε αρκετά έργα που βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της εκτέλεσης, όπως το καλωδιακό σύστημα για το αιολικό πάρκο Καφηρέας ΙΙ. Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων συνεχίστηκε επίσης, ιδίως στις κύριες αγορές στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επέστρεψε σε πλήρη παραγωγικό ρυθμό, καθώς ξεκίνησε την παραγωγή σωλήνων για τα έργα Israel Natural Gas Lines και Snam, που ανατέθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος και φαίνεται ότι ανακάμπτει έχοντας ένα πολύ καλό τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, επιστρέφει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν την πανδημία αλλά και την επιβολή των εισαγωγικών δασμών στις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι συνέβαλε μάλιστα με 35 εκατ. ευρώ στη λειτουργική κερδοφορία της Cenergy, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται και η ανακοίνωση της ανάληψης ενός ακόμη μεγάλου έργου, το οποίο αναμένεται να επαναφέρει τον κλάδο σε εξαιρετική παραγωγική κατάσταση.

Προοπτικές
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αναμένει ένα θετικό έτος με σταθερές ροές εσόδων και ικανοποιητικά λειτουργικά περιθώρια, καθώς τα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας των εταιρειών της και η στιβαρή λειτουργική τους δομή αποτελούν τη βάση για σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη.