Παλιές αλλά και νέες προκλήσεις φαίνεται πως άφησαν το αποτύπωμά τους στον κλάδο δημητριακών της Nestlé, την εταιρεία C.P.W. Ελλάς κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς.
Το 2023 σημειώθηκε μείωση στον κύκλο εργασιών της C.P.W., ο οποίος ανήλθε σε 34.835 χιλ. ευρώ έναντι 38.901 χιλ. ευρώ το 2022. Παράλληλα, κατά την χρήση 2023 προέκυψαν κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε 1.733 χιλ. ευρώ έναντι 3.211 χιλ. ευρώ το 2022.

Σύμφωνα με τη C.P.W., τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των τροφίμων κλήθηκε να αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγή πρώτων υλών, οι πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, όπως αναφέρει η εταιρεία στις οικονομικές τις καταστάσεις, η βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει και άλλες σύγχρονες προκλήσεις, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, με τη μετάβαση στη βιωσιμότητα να ανάγεται σε προτεραιότητα.

«Είναι απαραίτητη μια ολιστική προσέγγιση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, εξειδίκευση του προσωπικού, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εφαρμογή καλών πρακτικών και συνεργασίας, ώστε να επιτευχθεί αυτή η πράσινη μετάβαση» σημειώνει χαρακτηριστικά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία ανέπτυξε και εφάρμοσε μέτρα για αντιμετώπιση αυτής της νέας πραγματικότητας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη της τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Προσθέτει δε πως στο πλαίσιο των ανωτέρω συνθηκών, επιδιώκει να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη της προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικη στην αγορά.