Το Business Innovation Greece προβαίνει σε 3η Ανοιχτή Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επιχορηγήσεις προς ελληνικές επιχειρήσεις, στους τομείς της Πράσινης Καινοτομίας στη Βιομηχανία, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ημερίδα που διοργανώνει ο οργανισμός Innovation Norway στις 10 Μαρτίου εδώ.