Η διοίκηση της COSMOS Aluminium AE, της πρότυπης εταιρείας διέλασης αλουμινίου με έδρα την Λάρισα, συντασσόμενη πλήρως με την κοινωνική ευαισθησία αλλά και την ατομική υπευθυνότητα των εργαζομένων της και σε άμεση προσαρμογή με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, αποφάσισε να παρέχει έξτρα bonus εμβολιασμού αξίας €500 για κάθε εργαζόμενό της που ολοκληρώνει την διαδικασία εμβολιασμού του, παρέχοντας το επίσημο πιστοποιητικό.

Το μέτρο αυτό θα συνοδεύεται με εκτεταμένη καμπάνια σε μέσα επικοινωνίας αλλά και στο εσωτερικό δίκτυο πληροφόρησης της εταιρείας με προτροπές και υποκινήσεις προς τους εργαζομένους να προβούν σε εμβολιασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία απασχολεί 180 εργαζόμενους, με προοπτική το καλοκαίρι του 2022 να μισθοδοτεί περισσότερους από 220.