Η εταιρεία Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ, θυγατρική του γερμανικού ομίλου C.H.Boehringer Sohn AG & CO.KG, δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις του 2020, στις οποίες καταγράφεται σημαντική αύξηση 29% του κύκλου εργασιών, στα 726,341 εκατ. ευρώ, με εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων διπλασιάστηκαν στα 42,741 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν στα 29,645 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ το 2019. Η μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των συναλλαγών με εταιρείες του μητρικού ομίλου, οι οποίες αποδίδονται στις εξαγωγές (αύξηση 28,7%). Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις (αύξηση 29%) προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 641,095 εκατ. ευρώ, ενώ οι αγορές από εταιρείες του ιδίου ομίλου ανήλθαν σε 761 εκατ. ευρώ από 592 εκατ. ευρώ το 2019. Ωστόσο, αύξηση 8,9% των πωλήσεων σημειώθηκε και στην εγχώρια αγορά.
Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσιο στο Κορωπί, όπου στο πλαίσιο νέας επένδυσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων και αγοράς εξοπλισμού ύψους 16,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η θετική πορεία θα συνεχιστεί το 2021, με οργανική ανάπτυξη 5%, η οποία θα προέλθει από:
• Αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αποτελεσματική παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου
• Αύξηση των μεριδίων στην ελληνική αγορά νέων προϊόντων και
• Διατήρηση των μεριδίων στην ελληνική αγορά για τα ώριμα προϊόντα.