Το BMW Group και η NVIDIA υιοθετούν μία καινοτόμα προσέγγιση στον σχεδιασμό περίπλοκων συστημάτων παραγωγής, μέσω της πλατφόρμας Omniverse. Πρόκειται για ένα εργαλείο εικονικού σχεδιασμού εργοστασίου, το οποίο ενσωματώνει μία σειρά δεδομένων και εφαρμογών και επιτρέπει συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, με πλήρη συμβατότητα. Ο virtual σχεδιασμός εργοστασίων είναι ήδη ευρέως διαδεδομένος, απαιτούσε την εισαγωγή δεδομένων από διαφορετικές εφαρμογές. Αυτό, εκτός του ότι είναι χρονοβόρο, εγείρει και ζητήματα συμβατότητας, ενώ τα δεδομένα δεν είναι πάντα ενημερωμένα.

Η πλατφόρμα Omniverse θα επιτρέπει τη συλλογή και συσχέτιση «live» δεδομένων από όλες τις συναφείς βάσεις, για τη δημιουργία μιας κοινής προσομοίωσης, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου εισαγωγή τους. Στόχος είναι οι μετατροπές και οι ρυθμίσεις να μπορούν να αξιολογούνται στα πρώτα στάδια, επιτρέποντας τον σχεδιασμό εξαιρετικά περίπλοκων συστημάτων παραγωγής με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Η πλατφόρμα Omniverse ενσωματώνει δεδομένα από διάφορα επαγγελματικά εργαλεία σχεδιασμού από διαφορετικούς προμηθευτές και τα χρησιμοποιεί για τη δημιουργία φωτορεαλιστικών προσομοιώσεων σε πραγματικό χρόνο.’