Το «πράσινο φως» για την εκμετάλλευση δύο λατομικών χώρων μαρμάρων στο νομό Δράμας από την Birros Hellenic Quarriesκαι τη «Λευκόν ΙΚΕ» άναψε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το Build, εγκρίνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους των δύο projects. Ως προς το project της «Λευκόν ΙΚΕ», αυτό αφορά σε εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 99.803,70 τ.μ. στη θέση Φουντουκλούκι του δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, ενώ η εξόρυξη των όγκων θα είναι μηχανοποιημένη με τη χρήση αδαμαντοφόρων εργαλείων.

Όσον αφορά στην Birros Hellenic Quarries, η έγκριση αφορά σε εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού 40.533,84 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Τρεις Οξυές του δήμου Προσοτσάνης. Σύμφωνα με την έγκριση, η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων, ενώ η εξόρυξη των όγκων θα είναι μηχανοποιημένη με τη χρήση αδαμαντοφόρων εργαλείων.