Η εταιρεία Biosolids S.A. μέλος του ΣΒΕ, με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network Hellas SBE υπέβαλλε επιτυχή αίτηση στο πρόγραμμα Business Innovation Greece, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη χρηματοδοτική πρωτοβουλία European Economic Area and Norway Grants. Με τη χρηματοδότηση που έλαβε η εταιρεία, μπόρεσε να εγκαταστήσει σύστημα κομποστοποίσης με αερισμό, μονάδα παραγωγή κομπόστ, καθώς και να αγοράσει δυο κοντέινερ, τα οποία λειτουργούν ως κινητές μονάδες κομποστοποιήσης για τη συλλογή αποβλήτων από εταιρείες και δήμους.

Το έργο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά έχει ήδη δημιουργήσει δυο νέες θέσεις εργασίας, έχει μειώσει το κόστος κατά 15% και έχει αυξήσει την παραγωγή κατά 20 %. Υπενθυμίζεται πως για την παραγωγή του κομπόστ, η εταιρεία επεξεργάζεται υγρά αστικά απόβλητα (ιλύς) καθώς και βιομηχανικά λύματα, μέσω βιολογικού καθαρισμού. Συγκεκριμένα, συλλέγει και διαχειρίζεται υπολείμματα από οικιακούς κήπους, ζυθοποιεία, οινοποιεία, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, καλλιέργειες, υπολείμματα που προκύπτουν από την επεξεργασία ξύλου και κτηνοτροφικά απόβλητα. Βασίζοντας τις δραστηριότητες της 100% στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η Biosolids ανακυκλώνει κάθε χρόνο 22.000 τόνους μη-επικίνδυνων οργανικών απορριμμάτων. Η πρόσφατη πορεία της Biosolids υπογραμμίζεται από την αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 57% αλλά και την εξαγωγή των προϊόντων της σε νέες αγορές, όπως η Κύπρος.