Στον Αναπτυξιακό νόμο υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης GOLDAIR CARGO A.E. με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Η νέα επένδυση αφορά στην ίδρυση νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας – LOGISTICS, στη ΒΙ.ΠΕ.

Ηρακλείου, και είναι επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.372.497 ευρώ. H GOLDAIR CARGO, παρά το γεγονός ο τζίρος της μειώθηκε πέρυσι 8,01% στα 45,366 εκατ. ευρώ τα Ταμειακά της Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2020 εμφανίζονται αυξημένα κατά 26,99% στα 15,193 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 19,11%, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 2,848 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κόπηκαν στο μισό υποχωρώντας στα 1,8 εκατ. ευρώ. H εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 και έχει εμφανίσει σημαντική και γρήγορη ανάπτυξη.

Πρωτοπορώντας για την εποχή της, η GOLDAIR CARGO πραγματοποίησε σταθερά και μελετημένα βήματα, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί έναν ισχυρό όμιλο ταυτισμένο με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και logistics, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά.