Ολοκληρώθηκε από την ομάδα της BEWISE – Microsoft Gold Certified Partner – σε συνεργασία με τα στελέχη του τμήματος Πληροφορικής της ALUMIL, η μετάβαση στο cloud και η αναβάθμιση του Microsoft Dynamics 365 που η εταιρεία ALUMIL λειτουργούσε on premise. Ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν σημαντικές επεκτάσεις στη λειτουργικότητά του.
Όπως σημειώνει η BEWISE, το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε μια εν λειτουργία εταιρεία, χωρίς να διαταραχθεί στο ελάχιστο η καθημερινότητα των στελεχών και η επιχειρηματική συνέχεια της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή, 350 χρήστες διαθέτουν αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης και real time συνδεσιμότητα με άλλα τρία συστήματα ανταλλαγής δεδομένων που χρησιμοποιεί ο οργανισμός.
Σημαντικές αναβαθμίσεις  Παράλληλα, έγιναν σημαντικές επεκτάσεις στη λειτουργικότητα της εφαρμογής πωλήσεων και της καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων. Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες του cloud, έγιναν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις που βελτίωσαν σημαντικά τις λειτουργίες των τμημάτων πωλήσεων του ομίλου ALUMIL.Τέλος, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του Outlook integration και του Dynamics 365 mobile app στην καθημερινή λειτουργία από τους χρήστες, ενώ υλοποιήθηκε και το Customer Voice, το οποίο καλύπτει ανάγκες του GDPR και έρευνας ικανοποίησης πελατών. Σημειώνεται ότι, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει τριπλασιαστεί το προσωπικό του τμήματος Πληροφορικής (ΙΤ) της ALUMIL. Η ψηφιακή ολοκλήρωση με εξειδικευμένες πλατφόρμες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, πέρα από τα ολοκληρωμένα συστήματα ERP, CRM, WMS, e-Commerce που διαθέτει η εταιρεία, συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις αγορές.