Η BayWa r.e. θα υλοποιήσει το πρώτο της έργο συνδυασμένης διπλής τεχνολογίας στην Ισπανία. Το project απαρτίζεται από τρία αιολικά πάρκα ισχύος 135 MW, τα οποία θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη ως σήμερα χερσαία αιολική εγκατάστασή της στην Ευρώπη. Θα περιλαμβάνει επίσης δύο ηλιακά πάρκα συνολικής ισχύος 53 MWp. Η BayWa r.e. σχεδίασε το project σε συνεργασία με την CEAR, τοπικό συνεργάτη της, ο οποίος θα υποστηρίζει την ανάπτυξη του συμπλέγματος. Το έργο θα εγκατασταθεί στους δήμους Épila, Lumpiaque και Rueda de Jalón, δίπλα στη Σαραγόσα.

Κάθε ένα από τα τρία αιολικά πάρκα θα έχει οκτώ ανεμογεννήτριες Nordex με ισχύ 45 MW και συνολική παραγωγή αιολικής ενέργειας ύψους 135 MW. Οι δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα διαθέτουν ισχύ 30 MWp και 23 MWp αντίστοιχα, παράγοντας συνολικά 53 ΜWp ηλιακής ενέργειας. Συνδυαστικά, τα αιολικά και τα ηλιακά πάρκα θα παράγουν περίπου 475 GWh πράσινης ενέργειας κάθε χρόνο, η οποία ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 121.000 νοικοκυριών στην Ισπανία. Για τις πέντε εγκαταστάσεις θα χρειαστούν επενδύσεις άνω των 280 εκατ. ευρώ, ενώ η ενέργεια θα πωλείται μέσω PPA.

Η BayWa r.e. θα κατασκευάσει τα έργα ξεκινώντας με το σύμπλεγμα αιολικών πάρκων. Οι εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο για μεγιστοποίηση της χρήσης γης, γεγονός που θα βελτιστοποιήσει τις δαπάνες ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου και θα εξασφαλίσει βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης. Τα αιολικά και ηλιακά πάρκα θα μοιράζονται την ίδια υποδομή δικτύου, μειώνοντας σημαντικά το αντίστοιχο κόστος. Και οι πέντε εγκαταστάσεις προβλέπεται να είναι λειτουργικές και διασυνδεδεμένες στο δίκτυο έως το τέλος του 2025.