Με άμεση ισχύ, εφόσον το επιτρέπουν τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια, η BASF αυξάνει τις τιμές για τα πρόσθετά της για τη βιομηχανία χρωμάτων και επικαλύψεων παγκοσμίως, όπως τα Attagel, Dispex, Efka, Foamaster, FoamStar, Hydropalat, Irgafos, Irganox, Loxanol, Rheovis, Sterocoll, Tinuvin και βαθμοί Uvinul.

Αυξήσεις τιμών έως και 35% απαιτούνται από την BASF για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών, μεταφοράς και ενέργειας, καθώς και άλλα αυξανόμενα κόστη, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της συσκευασίας και της συντήρησης. Οι αυξήσεις είναι απαραίτητες για να συνεχιστεί η υποστήριξη των πελατών με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η BASF δραστηριοποιείται σε διάφορες αγορές. Η δραστηριότητά της σχετίζεται με τους τομείς των Χημικών, Πλαστικών, Προϊόντων Επιδόσεων, Λειτουργικών Λύσεων, Αγροτικών Λύσεων και Πετρελαίου και Αερίου. Πρόκειται για γερμανική πολυεθνική εταιρεία χημικών και μάλιστα αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό χημικών στον κόσμο.
Δημουλής Αντώνιος Ιάσων