Ενισχυμένες επιδόσεις πέτυχε το 2020 η βιομηχανία Barilla Hellas, «πατώντας» στα ισχυρά της brands και επενδύοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων και προϊόντων. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 88,8 εκατ. ευρώ (+17.9% έναντι 75,9 εκατ. ευρώ το 2019) ευνοημένος από τη δυναμική της αγοράς στο πρώτο lockdown, αλλά ως συνέπεια του πλεονεκτήματος των προϊόντων MISKO και Barilla και της ταχείας ανάπτυξης των προϊόντων Wasa. Μάλιστα, παρά την αύξηση κατά 9,7% στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στο ύψος των 6,7 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ το 2019.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης για διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη των παραγωγικών εγκαταστάσεων και των προϊόντων της, η Barilla Hellas συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέες επενδύσεις 2,1 εκατ. ευρώ το 2020 (+24% από το 2019) που χρηματοδοτήθηκαν πλήρως από ίδια κεφάλαια. Σε ό,τι αφορά τα brands που παράγει και διαχειρίζεται η εταιρεία, το σύνολο των επιλογών που προσφέρει στους καταναλωτές (MISKO Ολικής Άλεσης, Barilla Legumes, Barilla Linguine ολικής άλεσης, Wasa, GranCreale), διευρύνθηκε με επιπρόσθετες ποικιλίες.

Βιώσιμες πρακτικές
Ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η Barilla Hellas κάνοντας πράξη την δέσμευσή της, από το 2020 προσφέρει όλα της τα προϊόντα σε συσκευασίες σχεδιασμένες να είναι 100% ανακυκλώσιμες. Αλλά και σε ό,τι αφορά στο αποτύπωμα των εγκαταστάσεων της εταιρείας, το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 11%, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 3,6% επιπλέον του 15% που είχε καταγραφεί από το 2016, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 1.8% επιπλέον του 5% που είχε καταγραφεί από το 2016, ενώ η ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων της εγκατάστασης αυξήθηκε κατά 1% αγγίζοντας το 96%. Παράλληλα, σύγχρονες, βιώσιμες γεωργικές πρακτικές προωθήθηκαν και το 2020 μέσω του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO.