Επένδυση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η B.M.G. Μορφή, εταιρεία γραφικών τεχνών με καθετοποιημένη παραγωγή, εξειδικευμένη στην κατασκευή υλικών συσκευασίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων Με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4887/2022 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση -Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022) του επενδυτικού σχεδίου της.

Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας κατασκευής κουτιών από χαρτί ή χαρτόνι, (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Κατασκευή άλλων κουτιών από χαρτί ή χαρτόνι), επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη 96, στη ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης είναι ίσο με 1.743.904 ευρώ.
Η B.M.G. Μορφή διατηρεί ιδιόκτητες και σύγχρονες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 4.700 τ.μ. στο ΒΙΟ.ΠΑ. Άνω Λιοσίων Αττικής. Εκεί στεγάζονται τα γραφεία, το τμήμα προεκτύπωσης, η μονάδα παραγωγής και οι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας. Μάλιστα, έχει επενδύσει σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο της συσκευασίας φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν τέσσερις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής, καθώς και τμήμα προεκτύπωσης εντός της εταιρείας, για τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων: Κουτιά συσκευασίας, φύλλα οδηγιών χρήσεως, φαρμακευτικό αλουμινόφυλλο, έντυπα προβολής & ειδικές κατασκευές.