Σημαντική αύξηση σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία παρουσίασε αύξηση 17,7% έναντι αύξησης 36,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 17,2%. Τέλος, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 31,7%, έναντι αύξησης 29,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.