Μετά τις εκλογές του Συνδέσμου Eπιχειρήσεων Bιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, που ανέδειξαν τα 7 μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συγκλήθηκε το πρώτο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 Απριλίου 2021 για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Ομόφωνα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος: Αναστάσιος Πολυζωίδης, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, Γεν. Γραμματέας: Ευστράτιος Σαράντου, Ταμίας: Βασίλειος Κεχαγιάς, Μέλος: Παύλος Ακριτίδης, Μέλος: Μαρία Μαραντίνη, Μέλος: Πρόδρομος Τανταλίδης.