Σε καλό επίπεδο βρίσκονται οι ελληνικές εταιρείες όσον αφορά στις στρατηγικές ασφάλειας, ξεπερνώντας μάλιστα κατά πολύ τις εταιρείες σε Ρωσία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία.

Τα παραπάνω μαρτυρά νέα μελέτη της Microsoft, σύμφωνα με την οποία το 62.5% των εταιρειών στην Ελλάδα διαθέτουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η πλειοψηφία των εταιρειών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, είναι ευάλωτες σε κινδύνους που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο, ενώ περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (58%) αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το θέμα της ασφάλειας έχει αναδειχθεί σημαντικά, με πολλές εταιρείες να αναγνωρίζουν ότι η μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία αύξησε τους κινδύνους παραβίασης. Πιο συγκεκριμένα, το 79% των ερωτηθέντων έθεσαν ως πρωτεύων ζήτημα την ασφαλή πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα από το σπίτι. Πάντως, το 59.5% των εταιρειών με έδρα την Ελλάδα είναι πλήρως ικανοποιημένες με τα συστήματα ασφαλείας ενώ μόνο 37.5% δηλώνει ότι έχει ένα πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.