Η «Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε.» με μετόχους τις εταιρείες ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ανακοινώνει την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΠΕ Ηλείας, της πρώτης ΣΔΙΤ που θα εφαρμόζεται η μέθοδος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης και το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, το οποίο θα παράγει σε ετήσια βάση έως και 5.100MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και πλέον νοικοκυριών. Αναλυτικότερα, θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται – μηχανικά και βιολογικά – το σύνολο των παραγόμενων σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Ν. Ηλείας με δυναμικότητα 80.000 τόνους ετησίως. Επιπλέον, η εγκατάσταση είναι σε θέση μελλοντικά να εξυπηρετήσει και πρόσθετα ειδικά ρεύματα αποβλήτων που θα προκύψουν καθώς και να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.