Τι ετοιμάζει η Interplast στην Κομοτηνή

Στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου υπήχθη επενδυτικό σχέδιο της Interplast Α.Ε., με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας κατασκευής σωληνώσεων, αγωγών και των εξαρτημάτων τους, με σκοπό την αύξηση προϊόντων εξαρτημάτων αποχέτευσης πολυπροπυλενίου. Το έργο θα υλοποιηθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, ενώ πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.891.524 ευρώ. Από τους σωλήνες στα ολοκληρωμένα συστήματα

H Interplast παράγει Ολοκληρωμένα Συστήματα Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα στους τομείς της οικοδομής, των τεχνικών έργων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Σκοπός της είναι να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να διαθέτει στην αγορά προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 με κύρια ενασχόληση την παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και θέρμανσης (Παραγωγή των σωλήνων Como pex, Como flex και του Σπιράλ Προστασίας).

Το 2000 εξαγόρασε τη SOLPLAST και διεύρυνε τη δραστηριότητα της και στη Νότια Ελλάδα συμπληρώνοντας τη γκάμα των προϊόντων της με σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης από PVC. Το 2002 εξαγόρασε την ELVIOM, εταιρεία με πολύ μεγάλη ιστορία στην παραγωγή ορειχάλκινων εξαρτημάτων η οποία ιδρύθηκε το 1954 και το 2008 ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της, ύψους 8 εκατ. ευρώ, που αφορούσε επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για παραγωγή σωλήνων και εξαρτημάτων αποχέτευσης από Πολυπροπυλένιο. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2020 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ανήλθε σε 13.684.499,90 ευρώ, έναντι 12.990.108,54 ευρώ το 2019 και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 538.497,28 ευρώ έναντι κερδών ύψους 445.538,62 ευρώ.

Στα σκαριά νέες παραγωγικές επενδύσεις

Συνεχίζονται αμείωτα οι εντάξεις στον Αναπτυξιακό νόμο παραγωγικών επενδύσεων ανά την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό, ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Α’ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας διαλογής, συσκευασίας και τυποποίησης φρέσκων φρούτων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.661.950,34€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.634.325,99€.

Επίσης, με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εγκρίθηκε επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «S&S Μ.ΕΠΕ», που αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση γραμμής παραγωγής πλακών μολύβδου που αποτελούν βασικό τμήμα μιας μπαταρίας και δαπάνη μεταφοράς τεχνογνωσίας που αφορά στη δυνατότητα κατασκευής νέων τύπων μπαταριών μολύβδου για χρήση σε οχήματα νέας τεχνολογίας (τύπου start stop) καθώς και για την αποθήκευση ενέργειας σε συστήματα ΑΠΕ (Solar) συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 540.623,42€.
Ακόμα, εγκρίθηκε και το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με δ.τ. «ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που αναφέρεται στην επέκταση, αναδιάρθρωση της δυναμικότητας και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της αγροτικής εκμετάλλευσης (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.13.51, Καλλιέργεια πατατών), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 299.770,00€.

Τέλος, με απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό Μονάδας Θερμοκηπίων και δικτυοκηπίων οπωροκηπευτικών», στον Δήμο Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό του 1.115.362,45 € και αφορά συμβατική επένδυση.

Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης συμβατικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 242.033,65 ευρώ ποσοστό 21,70% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 211.918,87 €, ποσοστό 19,00% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους, ενώ πληρείται ο όρος της απόφασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης, εκ των οποίων το 33,33% τουλάχιστον αντιστοιχεί σε θέσεις πτυχιούχων.

Νέος μηχανολογικός εξοπλισμός και δυναμικότητα για τη Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, αλλά και η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης της επιχείρησης «Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ» πιστοποιήθηκε πρόσφατα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας της βιομηχανίας στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, με την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 2.480.030 τεμάχια ανά έτος (καλούπια και μεταλλικά – πλαστικά εξαρτήματα) και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 497,81 KW.

Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 549.783,50 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής 219.913,40 ευρώ. Το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανείου τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ανέρχεται στο ποσό των 549.783,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης. Η Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1973 από τον Νικόλαο Μπαζίγο και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής καλουπιών και της παραγωγής εξαρτημάτων.

Η πρώτη έδρα της εταιρείας βρισκόταν στα Καμίνια Πειραιώς, γρήγορα όμως δημιουργήθηκε η ανάγκη για νέους εργοστασιακούς χώρους με φυσικό επακόλουθο τη μετεγκατάστασή της στον σημερινό ιδιόκτητο χώρο έκτασης 17 στρεμμάτων στην βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Οι βασικότεροι τομείς δραστηριότητας είναι η κατασκευή καλουπιών – Injection, Κοπτικά & Διαμορφωτικά, SMC, Vacuum, Χυτοπρεσαριστά, η κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας και η παραγωγή εξαρτημάτων.

Πρόκληση για τη Βιομηχανία η εξεύρεση πρώτων υλών

Η εξάρτηση της Ελλάδας από τα μαλακά σιτάρια της Ουκρανίας και της Ρωσίας μπορεί να μην είναι καθολική, όμως η επί της ουσίας διακοπή των εμπορευματικών συναλλαγών με Ουκρανία και Ρωσία έχει προκαλέσει σεισμό στο παγκόσμιο εμπόριο και στην εσωτερική αγορά.

Οι προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επισημαίνει στην έκθεση της Global Economic Outlook η KPMG. Διαπίστωση στην οποία έχουν καταλήξει και οι εγχώριοι βιομήχανοι που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσσα με την τελευταία κρίση. Όπως λέει ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, DealAdvisory, KPMG στην Ελλάδα σχολιάζει «η μόνη σταθερά παραμένει το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια παρατεταμένη περίοδος διαταραχής της παγκόσμιας οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, στη δομή κόστους των εταιρειών και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αναμένεται ότι ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και των πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν συνέπειεςσε επίπεδο πληθωρισμού, κόστους χρηματοδότησης και ενεργειακής ασφάλειας. Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν την ανάπτυξη στη χώρα μας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα πρόσβασης στους αναγκαίους παραγωγικούς συντελεστές που αποτελούν αντικείμενο παγκόσμιου ανταγωνισμού, τη διαρθρωτική δομή της οικονομίας και τις αντοχές του κοινωνικού ιστού».

Για τον Gary Reader, Global Head of Clients and Markets της KPMG «τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν μετατραπεί από ένα ζήτημα της μετά-Covid εποχής σε μια σημαντική άμεση απειλή, με πιθανές τις ελλείψεις σε φυσικό αέριο, μέταλλα και σιτηρά, μεταξύ πολλών άλλων. Ενώ οι ελλείψεις θα επηρεάσουν κάθε περιοχή, αναμένουμε δυσανάλογο αντίκτυπο σε ορισμένα από τα φτωχότερα μέρη και ανθρώπους του κόσμου, επιτείνοντας τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τη συλλογική ανάκαμψη του πλανήτη. Επιπλέον, ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα αναδειχθεί σε κρίσιμο ζήτημα για όλους μας, καθιστώντας πιθανή την απειλή μιας παγκόσμιας κρίσης κόστους ζωής».

Εξεύρεση πρώτων υλών
Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια παραγωγή και βιομηχανία είναι η διαταραχή στην εξεύρεση πρώτων υλών αλλά και η εκτίναξη του κόστους παραγωγής.
Η εξάρτηση της Ελλάδας από τα μαλακά σιτάρια της Ουκρανίας και της Ρωσίας μπορεί να μην είναι καθολική -η αξία των συνολικών σιτηρών που άλεσε πέρυσι η εταιρεία Μύλοι Λούλη ήταν 17%, για τη Μύλοι Κεπενού η έκθεση ήταν μεγαλύτερη και έφθασε στο 33% και για την Κυλινδρόμυλος Κ. Σαραντόπουλος στο 32%- όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επί της ουσίας διακοπή των εμπορευματικών συναλλαγών με Ουκρανία και Ρωσία έχει προκαλέσει σεισμό στο παγκόσμιο εμπόριο και στην εσωτερική αγορά. Μεγάλος εγχώριος αλευρόμυλος που ανέμενε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου να παραλάβει 2 καράβια με 6.000 τόνους μαλακό σιτάρι από τη Ρωσία ενημερώθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα ότι το προϊόν δεν φορτώθηκε καν. Με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) Γ. Κωνσταντόπουλο να λέει πως, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και πολύ περισσότερο της Δυτικής Μακεδονίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο της γούνας, θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες, γι’ αυτό ζητά να υποστηριχθούν από την ελληνική κυβέρνηση.

Όπως μας λέει ο κ. Ανδρέας Δημητρίου, πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (Πίνδος) «όταν το κόστος παραγωγής αυξάνεται 50% δεν υπάρχει περίπτωση να μην αυξηθεί η τιμή στο τελικό προϊόν». Σύμφωνα με τον ίδιο η Πίνδος έχει προχωρήσει σε μείωση κατά 10% της παραγωγής, αφενός λόγω του μεγάλου κόστους, αφετέρου λόγω των προβλημάτων προμήθειας πρώτων υλών που τροφοδοτούν μία μεγάλη ανησυχία για την επάρκεια τους. Επισημαίνει πως αν προ του πολέμου η Πίνδος παραλάμβανε φορτία από πέντε φορτηγά ημερησίως που κατέβαιναν απ’ τη γειτονική χώρα, σήμερα ζήτημα να είναι δύο καθώς τίθενται πολλά εμπόδια απ’ τους Βουλγάρους στο τελωνείο με πολύωρες αναμονές. «Δυστυχώς τα συμβόλαια, οι συμβάσεις και οι παραγγελίες που έχουμε για την προμήθεια πρώτων υλών δεν εκτελούνται ομαλά. Μετά τον πόλεμο έχουν φρενάρει οι προμήθειες από τη Βουλγαρία, απ’ όπου λαμβάναμε το μεγαλύτερο όγκο των πρώτων υλών αφού δεν έχουμε επάρκεια στη χώρα ούτε μαλακού σιταριού, ούτε καλαμποκιού. Για τη σόγια, που έρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν τίθεται πρόβλημα πέρα του κόστους, διότι ο τόνος πλέον έχει φτάσει τα 650 ευρώ από 400 ευρώ πριν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προσπάθειες για ανασύνταξη της εγχώριας παραγωγής
Οι δυνατότητες στοχευμένων παρεμβάσεων με σκοπό την αύξηση των καλλιεργειών σε μαλακό σιτάρι, καλαμπόκι και ηλίανθο εξετάστηκαν πριν από λίγες ημέρες σε ημερίδα στην Ορεστιάδα. Η περιοχή του Έβρου είναι βασική παραγωγική εστία για τη χώρα σε μαλακό σιτάρι, καλαμπόκι και ηλίανθο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή της Ορεστιάδας κάθε χρόνο καλλιεργούνται περίπου 150.000 στρέμματα ηλίανθου που αντιστοιχούν στο 20% της ελληνικής παραγωγής.
Οι παραγωγοί λένε ναι στην αύξηση των καλλιεργειών στα συγκεκριμένα προϊόντα, και μέσω της αξιοποίησης των εκτάσεων που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, δυνατότητα που προσφέρει με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να χάνουν τα πλεονεκτήματα που δίνει το πρόγραμμα αγρανάπαυσης. Όπως λέει μιλώντας μας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών «Η Ένωση» Λάμπρος Κουμπρίδης, σημείωσε ότι η σημερινή γεωργία καλείται να προσαρμοστεί απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της επισιτιστικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής που είναι συνδεδεμένες με τη νέα πραγματικότητα που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά «πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δώσει τη δυνατότητα αύξησης των καλλιεργειών σε δημητριακά». Ο ίδιος σημειώνει πως ήδη έχει υποβληθεί αίτημα για να ενταχθεί στις συνδεδεμένες ενισχύσεις το μαλακό σιτάρι, ενώ αποστέλλεται αίτημα και για το καλαμπόκι. Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά προωθούνται μέτρα ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών και η ενεργοποίηση με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ταμείου Κρίσης, από το οποίο αναλογούν στη χώρα ακόμα 26 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ από τους 900.000 τόνους μαλακού σιταριού που χρειάζεται η χώρα, οι 250.000 τόνοι, δηλαδή το 30%, εισάγονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία, ενώ αν προστεθεί και η Μολδαβία το ποσοστό αυτό φτάνει στο 35% και ακόμα περισσότερα από Βουλγαρία. Η Ελλάδα σε μαλακό σιτάρι παράγει μόνο το 10% των αναγκών της, ενώ σε σκληρό έχει επάρκεια παραγωγής και δεν κάνει εισαγωγές.
Η ουσία πάντως είναι πως για τις ίδιες ποσότητες η βιομηχανία πληρώνει πολύ ακριβότερα. Και αυτό έχει επίπτωση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων της, ενώ ισχυρές πιέσεις ασκούνται στα περιθώρια κέρδους της και στο κόστος χρήματος. Αφού ο πληθωρισμός από τη μία και η ανάγκη για προπληρωμή των εισαγωγών έχει «στραγγαλίσει» τα ταμειακά τους διαθέσιμα λένε στο Manufacturing στελέχη της αγοράς που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Το κακό και το πολύ κακό σενάριο
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν κατά 30 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την πορεία τους πριν από την κλιμάκωση της κρίσης. Οι τιμές του φυσικού αερίου θα αυξηθούν κατά 50% σε ολόκληρη την Ευρώπη ενώ αναμένεται μια αύξηση 5% στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων.
Ένα πιο ακραίο σενάριο εξετάζει τον πιθανό αντίκτυπο αν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου αυξηθούν κατά 40 δολάρια, με 100% αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για την Ευρώπη και 50% αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το αρνητικό σενάριο προϋποθέτει επίσης αύξηση 10% στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων.

Και τα δύο σενάρια περιλαμβάνουν άνοδο 23% στις μέσες τιμές των μετάλλων και αύξηση 4% στο κόστος των γεωργικών εφοδίων. Περιλαμβάνονται επίσης υψηλότερα ασφάλιστρα επενδυτικού κινδύνου και πρόσθετες κρατικές δαπάνες στην Ευρώπη. Το θετικό σενάριο εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις εάν η σύγκρουση επιλυθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο, με τις τιμές να επιστρέφουν στα επίπεδα των αρχών του Φεβρουαρίου και τις ροές παραγωγής και εμπορίου να ανακάμπτουν. Την ίδια στιγμή η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να οδηγεί σε διακοπή δραστηριοτήτων σε μεγάλες οικονομίες όπως η Κίνα, και ένα νέο κύμα θα μπορούσε να πάει πίσω την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στην άμβλυνση των προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

 

 

Ολοκληρώθηκε μια ακόμη μεγάλη επένδυση στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατεας

Πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. – ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ», με σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας με την προμήθεια νέου, σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων. Η επένδυση, που βρίσκεται στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής, είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους €708.111,10, συνολικού ενισχυόμενου κόστους €708.111,10 και συνολικής ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής €141.622,22, με τους εξής όρους:

1. Το συνολικό οριστικοποιούμενο επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των €706.770 και των €706.770 αντίστοιχα.
2. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των €706.770, που αποτελεί ποσοστό 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
3. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των €141.354, που αποτελεί ποσοστό 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
4. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 50.574 τεμάχια ανά έτος (σταντ, εργαλειοθήκες) και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 1.697,65 KW.
Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης μέχρι του ποσού των €141.354.

Τι ετοιμάζει η BRETAS στο Κιλελέρ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «BRETAS ΕΠΕ».  Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελαιών στον Δήμο «ΚΙΛΕΛΕΡ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.209.100 ευρώ. Η εταιρεία ΒRETAS ΕΠΕ επεξεργάζεται, τυποποιεί και εμπορεύεται αγροτικά προϊόντα (ελιές, πιπεριές, λιαστή ντομάτα, μανιτάρια) βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας και δραστηριοποιείται κυρίως στη διεθνή αγορά (ΗΠΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, κ.τ.λ.) μέσω συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες τροφίμων.  Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων της διαμορφώθηκε στο ποσό 28.400.789,13 ευρώ το 2020 έναντι 31.172.198,75 ευρώ, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 3.859.482 ευρώ σε 5.725.893,72 ευρώ το 2020 και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, αποσβέσεων και λοιπών εσόδων – εξόδων, λοιπών κερδών – ζημιών , παρέμειναν καθαρά κέρδη προ φόρων 4.962.133,34 ευρώ, έναντι των 3.304.402,21 ευρώ.

Ο Νικόλαος Μπρέτας ίδρυσε το 1995 την εταιρία «Μπρέτας Β. Νικόλαος» η οποία το 2001 μετατράπηκε σε «ΒRETAS ΕΠΕ» με ευρύτερο αντικείμενο και δυναμικότερους στόχους. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξή της στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και η δημιουργία ενός ονόματος που θα είναι συνυφασμένο με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η «ΒRETAS ΕΠΕ» επενδύει συνεχώς σε συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και στην δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και συσκευασιών.

Επεκτείνει τη μονάδα της η GREEK FAMILY FARM

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «GREEK FAMILY FARM». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.51, Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία), στον Δήμο «ΑΛΜΥΡΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.455.218 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.455.218 ευρώ. Το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 20.726.675,01 ευρώ από 17.693.517,91 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 225.697,57 ευρώ έναντι 686.560.43 ευρώ.

Η νέα μεγάλη επένδυση της EXALCO

Στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της βιομηχανίας αλουμινίου Exalco SA, μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας βαφής προϊόντων αλουμινίου, στον Δήμο Λαρισαίων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.958.539 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών το 2020, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθε στα €117,27 εκατ., έναντι €118,81 εκατ. και ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα €116,23 εκατ. έναντι €117,34 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι εξαγωγές του Όμιλου αποτελούν το 58,58% των συνολικών πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε €8,07 εκατ. έναντι €8,14 εκατ., της δε εταιρείας ανήλθαν κατά την χρήση του 2020 σε €7,43 εκατ. έναντι €8,04 εκατ. το 2019. Η εταιρεία δρύθηκε το 1973 και εδρεύει στο Δήμο Νίκαιας του Νομού Λάρισας. Ο Όμιλος ανήκει κατά πλειοψηφία στην εταιρεία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ AE» η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η πρότυπη γραμμή́ Διέλασης
Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφάτως υπεγράφη η Σύμβαση Σύνδεσης της νέας πρότυπης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής της βιομηχανίας Exalco, μεταξύ του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Καντώνια και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η νέα γραμμή́ Διέλασης αλουμινίου, βρίσκεται σε κτίριο συνολικής έκτασης 4.500 m2 με συνολική θερμική ισχύ 1.000.000 kcal/h και συνολική ηλεκτρική ισχύ 720.000 Kcal/h, παρέχοντας την δυνατότητα επεξεργασίας 11.000 τόνων αλουμινίου το χρόνο. Όπως σημειώνει η Exalco, ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της, την καινοτομία μέσω της επένδυσης στην έρευνα και την ανάπτυξη, την ισχυροποίηση της εμπορικής επωνυμίας και την επέκταση όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού.

Νέα επένδυση στα τυροκομικά από τον Υφαντή

Το «πράσινο φως» πήρε με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας επενδυτικού σχεδίου της βιομηχανίας «ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στον Δήμο «ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.420.890,80 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.420.890,80 ευρώ.

Τα αδέλφια Υφαντή άνοιξαν το πρώτο εργοστάσιο στο Μοσχάτο το 1980, το οποίο παρασκεύαζε και πουλούσε αλλαντικά. Το 1992, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά από το Μοσχάτο στις σημερινές ιδιωτικές εγκαταστάσεις της Υφαντής, έκτασης 15.000 τ.μ. και 300 ατόμων μόνιμο προσωπικό, στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Ο όμιλος απασχολεί συνολικά 1000 άτομα. Το 1996 ιδρύθηκε η εταιρία ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ με την επωνυμία “LUNCHEON MEAT ΕΒΡΟΥ Α.Ε.” με σκοπό την παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Αλεξανδρούπολης.

Στο τέλος του 1998 αγοράστηκε από τη βιομηχανία τροφίμων ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και άρχισε η παραγωγή αλλαντικών. Η εταιρεία αποτελείται από το εργοστάσιο παραγωγής και από το ιδιόκτητο κέντρο διανομών στην Αθήνα. Η δυναμικότητα του εργοστασίου είναι 50 τόνοι αλλαντικών ημερησίως σε μία βάρδια. Η εταιρία συνεργάζεται με τη μητρική εταιρεία ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και τις άλλες εταιρείες του ομίλου ΥΦΑΝΤΗΣ. Το εργοστάσιο της LUNCHEON MEAT EVROU S.A. παράγει όλες τις κατηγορίες αλλαντικών (βραστά αλλαντικά και καπνιστά, λουκάνικα, αλλαντικά ωρίμανσης, ζαμπονοειδή προϊόντα).

Η διανομή των προϊόντων γίνεται από το εργοστάσιο στην Αλεξανδρούπολη, το υποκατάστημα της Αθήνας και από τις εταιρείες του ομίλου “ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΥΦΑΝΤΗΣ”. Έχει εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην αγορά με την σταθερή ποιότητα των προϊόντων της και την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το 1998 υπήρξε σταθμός για την πορεία της εταιρείας, καθώς έκανε άλλο ένα μεγάλο άνοιγμα αυτή τη φορά ξεφεύγοντας από τα ελληνικά σύνορα.

Ίδρυσε την ΥΦΑΝΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ξεκινώντας με την παραγωγή περιορισμένου αριθμού προϊόντων με βάση το κρέας. Σήμερα η εταιρία αποτελείται από ένα εργοστάσιο στο Βουκουρέστι 3,500 τμ. , απασχολεί 120 άτομα προσωπικό και έχει παραγωγή 10 τόνων ημερησίως σε ιδιόκτητη έκταση. Καθώς και από τέσσερα κέντρα διανομής (Timisoara, Oradea, Cluj, Craiova). Το 2008, η εταιρία Υφαντής, συνεχίζοντας την διεθνή ανάπτυξή της, ίδρυσε την Υφαντής Βουλγαρίας με σκοπό την εισαγωγή και τη διανομή προϊόντων Υφαντής στην τοπική αγορά καθώς και άλλων προϊόντων ειδικά διαμορφωμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις διατροφικές συνήθειες και γεύσεις των καταναλωτών της συγκεκριμένης περιοχής.

Νέο εργοστάσιο χτίζει η Βιολάντα

Εγκρίθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.». Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής μπισκότων σε νέα γεωγραφική θέση (Λάρισα) (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.72.12.02, Παραγωγή μπισκότων), στον Δήμο Τεμπών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.965.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.965.000 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2020 στα 21.025 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού 20.905 χιλ. ευρώ, τα μικτά αποτελέσματα τηςσε 7.490 χιλ. ευρώ έναντι 7.837 χιλ. ευρώ και τα EBITDA στο ποσό των 3.604 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 4.465 χιλ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της, ανήλθαν στο ποσό των 3.162 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 4.115 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 3.098 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 4.023 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενσωματώνοντας και την επίδραση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 2.514 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 3.005 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενσωματώνοντας και την επίδραση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη και το ταλέντο στην ζαχαροπλαστική, μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με ένα και μοναδικό όραμα, την δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων αλλά και παραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια και μπισκότα.