Ρυθμό ανάπτυξης 24,64% κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2021 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 190,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 152,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 94,29% στα 42,8 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τα κέρδη μετά φόρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 99,78% στα 32,99 εκατ. ευρώ.

Μπορεί να καλύπτει τις απώλειες, ωστόσο οι δυσκολίες που γνώρισε όλη η αγορά το 2020, έχουν οδηγήσει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην απόφαση να προχωρήσει σε προσαρμογές στο επενδυτικό της σχέδιο.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Δανιηλίδης κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίασης της έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας, για την τριετία 2019-2021 οι επενδύσεις θα ανέλθουν στα 38 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 43 εκατ. ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Διευκρίνισε ότι η προσαρμογή στο επενδυτικό πλάνο έγινε κυρίως το 2020, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. «Έπρεπε να διαχειριστούμε μια κατάσταση πρωτοφανή και δύσκολη με κλειστό τον κλάδο HORECA και έτσι για το 2020 αναπροσαρμόσαμε τις επενδύσεις μας» ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης.