Στην έκθεση Beyond 4.0, η ΑΡΤ παρουσίασε μεταξύ των άλλων της διασύνδεση της πλατφόρμας addAPT με το Evocon. Το addAPT είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης για την πλήρη ψηφιοποίηση της επιχείρησης σας.

Είναι ικανό να ενσωματώσει οποιαδήποτε εφαρμογή τρίτου μέρους και βάσης δεδομένων, να λειτουργήσει ως το μοναδικό σημείο αναφοράς που παρέχει αναφορές και στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, να συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα αξιοποιώντας τις υπάρχουσες επενδύσεις/εγκαταστάσεις λογισμικού. Το Evocon, είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτοματοποιεί τη συλλογή δεδομένων και αποτυπώνει με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο την απόδοση τις παραγωγής και οποιαδήποτε απώλεια, βοηθώντας την κατανόηση και τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης.

Με τη διασύνδεση των δύο συστημάτων, οι εντολές παραγωγής αποστέλλονται αυτόματα στο Evocon, και όταν εκτελούνται επιστρέφουν ακριβή δεδομένα για τις παραχθείσες ποσότητες, σκάρτα, ανθρωποώρες/μηχανοώρες, με αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση των αποθεμάτων αλλά και δυνατότητα λεπτομερούς κοστολόγησης κάθε παρτίδας. Η Apt είναι εταιρεία τεχνολογίας η οποία ιδρύθηκε το 2000 στην Αθήνα. Οι κυριότερες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν ανάπτυξη και σχεδιασμό Εφαρμογών Λογισμικού, επαγγελματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συμβουλευτικής IT.