Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν σήμερα το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στις περισσότερες χώρες, τοποθετώντας τις μεταξύ των μεγαλύτερων τομέων τελικής χρήσης. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) έχει αναγνωρίσει τον κτιριακό τομέα ως έναν από τους οι πιο οικονομικά αποδοτικούς τομείς για τη μείωση της ενέργειας κατανάλωση, με εκτιμώμενη πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας 1.509 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ισοδυνάμου πετρελαίου (Mtoe) έως το 2050. Επιπλέον, μειώνοντας τη συνολική ζήτηση ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια μειώνει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον κατασκευαστικό τομέα, κάτι που μεταφράζεται σε μετριασμό 12,6 γιγατόνων (Gt) των εκπομπών CO2 έως το 2050 (Π.Ο.Ε. 2010). Όμως δεν είναι μόνο τα κτίρια και οι λύσεις που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες πάνω σε αυτά που δυνητικά επέρχεται η πολυπόθητη εξοικονόμηση ενέργειας.

Διότι στην κεντρική συνέντευξη που θα διαβάσετε στη σελίδα 28 του νέου Plant, η εταιρεία ΑΒΒ Ελλάδος σταχυολόγησε από μεριάς της, το πως μπορεί η βιομηχανία να κινηθεί άμεσα και δραστικά ως προς το energy efficiency. Σύμφωνα με τα στοιχεία τους λοιπόν αυτό θα ενισχυθεί με τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων μηχανημάτων. Η λύση της Εταιρείας συγκεκριμένα είναι οι νέες γενιές κινητήρων υψηλής απόδοσης ΙΕ5 με υψηλή πυκνότητα ισχύος, που εξασφαλίζουν 50% λιγότερες απώλειες σε σχέση με τους κινητήρες IE2, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών CO2. Εντούτοις όπως μας είπε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Μακρή, Μarketing Specialist της ΑΒΒ, η Εταιρεία εργάζεται με συνέπεια ως προς το εν γένει περιβαλλοντικό awareness αναπτύσσοντας αφενός τεχνολογίες και εργαλεία που εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ανάλογες πρωτοβουλίες οργανώνοντας παράλληλα δράσεις ώστε να επικοινωνηθεί το μήνυμα του σεβασμού στο περιβάλλον που μας αφορά όλους.

Όμως όλα αυτά για να επιτευχθούν θα πρέπει να διέπονται από αναμφισβήτητη ποιότητα. Και εδώ ο ρόλος της πιστοποίησης παίζει τον δικό του ιδιάζοντα ρόλο, ιδίως την εποχή της υγειονομικής κρίσης που περνάμε. Γι’ αυτό και ο λόγος του Γιάννη Καλλιά μέλους του ΔΣ της HellasCert, CEO της TÜV Austria Hellas έχει ιδιάζουσα αξία και σημασία για το πώς πρέπει να κινηθεί η βιομηχανία και η επιχειρηματικότητα εν γένει σε αυτή την συγκυρία. Λέει λοιπόν ότι «η πιστοποίηση είναι η απόδειξη προς τους πολίτες, τους καταναλωτές και την κοινωνία πως ένας ισχυρισμός όπως η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός προτύπου, μιας προδιαγραφής, ισχύει γιατί ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο τρίτο.

Η πιστοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και στην επανεκκίνηση της οικονομίας τη δύσκολη ετούτη περίοδο. Και παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές ως μια από τις βασικές προϋποθέσεις εκπλήρωσης κριτηρίων ασφάλειας, ποιότητας, αειφορίας για τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες».