Στην 8η θέση των κυριότερων επενδυτών στην Ρουμανία και στην 9η θέση όσον αφορά στον αριθμό των εταιρειών βρίσκεται η Ελλάδα, όπως καταγράφει σε μελέτη του το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Μάλιστα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας (Μάρτιος 2021), ήταν εγγεγραμμένες 7.904 εταιρείες με ελληνική συμμετοχή, δηλαδή από τον Ιανουάριο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2021 και παρά την πανδημία, 256 νέες εταιρείες με ελληνική συμμετοχή ενεγράφησαν στο Μητρώο.

Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, με 545 επιχειρήσεις, ο τομέας της βιομηχανίας έρχεται 5ος στην κατάταξη, με 184 επιχειρήσεις. Επιπλέον, έρχεται δεύτερος σε αριθμό εργαζομένων, καθώς απασχολεί 3.071 υπαλλήλους.Πάντως, όπως σημειώνεται, τα αναφερόμενα ελληνικά επενδεδυμένα ονομαστικά ποσά στη Ρουμανία είναι μικρότερα από τα πραγματικά, καθώς ελληνικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό ή θυγατρική στο εξωτερικό από την οποία έγινε η επένδυση στην Ρουμανία, εμφανίζονται ως εταιρείες από χώρες από τις οποίες προήλθε το επενδεδυμένο κεφάλαιο, όπως π.χ. οι Coca Cola HBC, Steelmet, ICME ECAB, SIDMA, ETEM / Ομίλου Βιοχάλκο, Kleeman , Chipita, Vista Bank, ALPLA PACKAGING, Maillis, ELGEKA-FERFELIS, INFORM LYKOS SA, ALPHA LEASING ROMANIA, K-BOX CONSTRUCTION κ.α. Σημειώνεται παράλληλα ότι ο κύκλος εργασιών μόνο των παραπάνω προαναφερομένων εταιρειών κατά το 2019 στη Ρουμανία, υπερέβη το 1 δισ. ευρώ ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων υπερβαίνει τους 2.500.