Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια ως PR & Marketing Coordinator στη Χήτος ΑΒΕΕ, ο Γιώργος Λιάρος αποχωρεί από την εταιρεία. Να σημειωθεί ότι ο κ. Λιάρος συνέβαλε σημαντικά στην αναδιάρθρωση του τμήματος PR & Marketing στην οποία προχώρησε η Χήτος ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της πλάνου, με γνώμονα την ανάπτυξη της εταιρικής και εμπορικής επικοινωνίας και την ενίσχυση της προβολής των brands της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Οκτωβρίου, τη θέση της διευθύντριας Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας έχει αναλάβει η Χριστίνα Δούμα, ενώ τη θέση της διευθύντριας Marketing έχει αναλάβει η Tίνα Εξάρχου.