Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 14,0% έναντι μείωσης 8,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2020, παρουσίασε αύξηση 9,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, παρουσίασε μείωση 5,1%. Ο δείκτης του κλάδου της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάιο 2021 σε σχέση με τον Απρίλιο 2021.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαΐου 2021 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαΐου 2020, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στην κατασκευή επίπλων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε επίσης στην εξόρυξη μεταλλευμάτων.