Ο Γενικός Διευθυντής της ΙΩΝΙΚΗ Engineering, Δημήτρης Βεζέρης δίνει το insight του για τις σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, χρηματοδότησης και ανάπτυξης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ποια είναι η μέθοδος που ακολουθείτε κατά το σχεδιασμό βιομηχανικών κτιρίων;
Η ορθή μέθοδος σχεδιασμού βιομηχανικών κτιρίων (κατά την πρακτική της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ Engineering) έχει την ακόλουθη σειρά:
1. Καταγραφή εξοπλισμού.
2. Καταγραφή αναγκών σε υποδομές (ενέργεια, κεντρικά συστήματα και περιβαλλοντικοί όροι).
3. Χωροθέτηση γραμμών παραγωγής και συστημάτων.
4. Εξέταση βέλτιστων τεχνοοικονομικά πρακτικών λειτουργίας της παραγωγής και όλου του βιομηχανικού συστήματος.
5. Εξέταση σε μοντέλα προσομοίωσης.
6. Μελέτη κτιρίων, εγκαταστάσεων και κυκλοφορίας οχημάτων
7. Αδειοδοτήσεις και ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Η ένταξη σε πρόγραμμα μπορεί να γίνει και σε προηγούμενο στάδιο, μετά την καταγραφή και την προμελέτη.
Στα παραπάνω βήματα, οι μηχανικοί της βιομηχανίας ξέρουν πως θα παράξουν το προϊόν τους, οπότε εμπλέκονται στα βήματα (1) και (3) ενεργά και (4) ως ελεγκτές. Οι συνάδελφοι μηχανικοί της βιομηχανίας έχουν δει τρία με τέσσερα εργοστάσια, συνήθως μάλιστα του είδους που απασχολούνται. Οι μηχανικοί μας που σχεδιάζουν βιομηχανίες έχουν αντιμετωπίσει το λιγότερο δεκαπλάσιες από αυτές. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα εμπειρίας και προστιθέμενης αξίας αυτής στο σχεδιασμό. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να συνεργαστούν για τον ορθό σχεδιασμό.

Ένα γραφείο από την Ξάνθη έχει αναλάβει αρκετά μεγάλα έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό…
Μας έχει δοθεί η ευκαιρία να σχεδιάσουμε βιομηχανικά κτίρια και οργάνωση παραγωγής σε διάφορες χώρες όπως Κορέα, Βουλγαρία, Ιταλία και σήμερα Αμερική. Ξεκινήσαμε το 2005 με σχέδια τμημάτων παραγωγής καλσόν και εσωρούχων στη Βουλγαρία και σήμερα σχεδιάζουμε παραγωγή μπαταριών Traction Λιθίου και Οξέος μολύβδου στις Η.Π.Α. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που εισπράττουμε από τους βιομήχανους, λόγω της τεχνογνωσίας των στελεχών μας και της μεθοδολογίας που ανέφερα, την οποία τηρούμε σε όλες τις περιπτώσεις, μικρών και μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Θεωρούμε ότι ο πιο άμεσος χρονικά τρόπος είναι πάντα ο ορθός. Πάντα όλοι μας θέλουμε τα πράγματα γρήγορα και οικονομικά. Συμφωνούμε. Αυτός είναι ο λόγος που εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα την παραπάνω μεθοδολογία για τις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι οι πρόχειρες λύσεις είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της δραστηριότητας. Εμείς δεν αποφεύγουμε να επανασχεδιάσουμε την εγκατάσταση από μηδενικής βάσης και να βρούμε τρόπο να φέρουμε τη βιομηχανία «εκεί που πρέπει» με το μικρότερο κόστος, πάντα με διαφάνεια και συνεργασία.

Πώς ορίζετε τη διαφάνεια στην κατασκευή;
Διαφάνεια έχουμε όταν διασφαλίζουμε την πλήρη αποσύνδεση κατασκευαστών και μηχανικών σχεδιασμού. Δεν εννοώ ότι θα έχουμε «περίεργες» συναλλαγές.Υποστηρίζω ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του το ύψος των διαθεσίμων κεφαλαίων επένδυσης, αλλά θα πρέπει και να μην επηρεάζεται από παράγοντες κατασκευαστικής ευκολίας. Έχω προσωπικά αντιμετωπίσει εργολάβους, όταν καλούνται να σχεδιάσουν, να λαμβάνουν υπόψιν τους κατασκευαστικές ευκολίες εις βάρος της μετέπειτα ευκολίας παραγωγής και λειτουργίας της βιομηχανίας. Για εμάς στην ΙΩΝΙΚΗ τέτοιες περιπτώσεις τις αντιλαμβανόμαστε ως καμπανάκια συναγερμού. Σε οποιαδήποτε τέτοια θέση ερχόμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε όποιο τραπέζι «διαπραγματεύσεων». Για αυτό το λόγο εφαρμόζουμε την αλληλουχία ενεργειών, όπως πρώτα ο σχεδιασμός, η έγκριση από τα στελέχη της βιομηχανίας και μετά η δημοπράτηση του έργου σε εργολάβους, σύμφωνα με τα τελεσίδικα σχέδια και προδιαγραφές.
Κατά την εκτέλεση του έργου, ισχύουν οι πιστοποιήσεις από τους επιβλέποντες όπως επίσης, ο έλεγχος επιμετρήσεων για τις πληρωμές.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που έρχεστε αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια της επίβλεψης του έργου;
Εδώ είναι ξεκάθαρα η ποιότητα του έργου με συνέπεια στους χρόνους εκτέλεσης. Υπάρχει το γνωστό critical path, που πρέπει να ελέγχεται και να προλαμβάνεται η αλληλεπίδραση ενεργειών τροποποίησης του έργου με τους χρόνους εκτέλεσης. Τηρώντας τον κανόνα των «μη αλλαγών προδιαγραφών επωφελείας του εργολάβου», θα πρέπει ο συντονισμός να προλαμβάνει τους χρόνους ολοκλήρωσης του έργου μέσω της οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι ο συντονιστής πρέπει να βλέπει αυτά που έρχονται παράλληλα με αυτά που εκτελούνται και να ζητάει από τον κατασκευαστή κάθε τρέχουσα εβδομάδα, το πλάνο του για την οργάνωση των επόμενων δύο εβδομάδων.
Εδώ έχουμε ένα κρίσιμο ζήτημα που πολλές φορές δυσκολεύει το συγχρονισμό. Αυτό το ζήτημα είναι η έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού, που θα παραγγείλει η βιομηχανία από τους προμηθευτές της και θα εγκατασταθούν στο υπό ανάπτυξη έργο. Ο συντονιστής λοιπόν, πρέπει να έχει την πληροφορία και την εικόνα της προμήθειας εργασιών κατασκευής αλλά και μηχανημάτων του όλου έργου.
Τα παραπάνω επηρεάζονται από την πορεία της χρηματοδότησης, η οποία πρέπει να είναι διασφαλισμένη από το ξεκίνημα του έργου και διαθέσιμη.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της ΙΩΝΙΚΗ Engineering συμπεριλαμβάνουν τη χρηματοδότηση;
Περιλαμβάνουν αρχικά την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, μέσω του αναπτυξιακού νόμου ή των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Υπό αυτό το καθεστώς, το τμήμα οικονομολόγων της εταιρείας διασφαλίζει ότι όλες οι δαπάνες έργου και εξοπλισμού θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό της επένδυσης. Αυτή η επένδυση θα υποβληθεί προς έγκριση στο αρμόδιο γραφείο του υπουργείου, της περιφέρειας ή του φορέα διαχείρισης, αναλόγως το ύψος του προϋπολογισμού.
Στην ΙΩΝΙΚΗ Engineering ο συντονιστής του έργου, αναλαμβάνει επίσης το συντονισμό των εκταμιεύσεων των δόσεων από το πρόγραμμα επιδότησης. Ελέγχει αν όλες οι δαπάνες τιμολογούνται και πληρώνονται με τον προβλεπόμενο τρόπο και μόλις συμπληρωθεί ένα ικανό ποσοστό, υποβάλει φάκελο εκταμίευσης αντίστοιχης του έργου που ολοκληρώθηκε.

Τι στρατηγική ακολουθήσατε κατά τη διάρκεια της πανδημίας;
Τη στρατηγική της υποστήριξης των έργων μέσω της τηλεργασίας, όπου αυτό ήταν δυνατό ή όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Οι μηχανικοί και οικονομολόγοι της εταιρείας εκπονούν τις μελέτες μέσω της χρήσης υπολογιστή και εξειδικευμένων προγραμμάτων σχεδίασης και μελέτης. Οι μηχανικοί των πελατών μας στις βιομηχανίες, όλοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιασκέψεις και προγράμματα ανάγνωσης ηλεκτρονικών αρχείων. Έτσι ολοκληρώσαμε στο ακέραιο και στην ώρα τους πολλά projects σε επίπεδο μελετών και σχεδιασμού. Τα έργα δημοπρατήθηκαν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη χρήση και εξοικείωση με τα λογισμικά τηλεργασίας και συνεργασίας. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι η παράδοση του έργου στην Αμερική. Πέρυσι τέτοιον καιρό σχεδιάζαμε τη βιομηχανική εγκατάσταση 10.000 τ.μ. παραγωγής μπαταριών στο Greensboro της North Carolina. Το Δεκέμβριο του 2019 δημοπρατήθηκε το έργο.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά την αρχή του σχεδιασμού, έχει ήδη παραληφθεί η Α’ φάση (6.000 τ.μ.) και άμεσα παραλαμβάνουμε τη Β’ φάση του έργου (άλλα 2.000 τ.μ.), μέσω δικής μου επίσκεψης στις Η.Π.Α. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση όλου του έργου. Η τελευταία φάση προβλέπει εγκαταστάσεις από Ευρωπαϊκές εταιρείες. Μέσα στην εποχή της πανδημίας σχεδιάσαμε, δημοπρατήσαμε, τηλέ-επιβλέψαμε ένα έργο στις Η.Π.Α. αξίας εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο και παραδίδουμε επιτυχώς.