Απεβίωσε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) Ορέστης Παπαδόπουλος, επικεφαλής της σοκολατοποιΐας ΑΣΤΟΡ. Ο επιχειρηματίας στον κλάδο σοκολατοποιίας και εκπρόσωπος της βιομηχανίας Αττικής μέσω του ΣΒΑΠ Ορέστης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950.

Διέθετε μακρά ιστορία στην προώθηση θέσεων και σχεδίων για την εκβιομηχάνιση, την ορθή χωροταξική λειτουργία της βιομηχανίας και την παραπέρα βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.