Το ΕΒΕΠ φιλοξένησε την 4η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας, με την ευκαιρία της οποίας, ο Πρόεδρος, Βασίλης Κορκίδης, κατέθεσε υπόμνημα προτάσεων με τίτλο: Ενέργεια, εξαγωγές και επενδύσεις τα «3Ε» της εξωστρέφειας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ΕΒΕΠ εγκαίρως, σημείωσε την αναγκαιότητα να δοθεί η δυνατότητα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις να επενδύσουν στις ΑΠΕ, είτε κατά μόνας, είτε σε συνεργασία με άλλες ομοειδείς, προκειμένου να καλύψουν μέρος ή και το όλον της ενέργειας που καταναλώνουν, καθιστώντας την απόσβεση της επένδυσης διπλά επωφελή, καθώς η φθηνή ενέργεια θα επιδρούσε στο τελικό κόστος παραγωγής, ενώ θα δημιουργούσε μία νέα επιχειρηματική δυναμική με νέες θέσεις εργασίας.

Σημει δε, πως πρέπει να δίνεται σε μια μεταποιητική και βιομηχανική επιχείρηση η δυνατότητα να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, να αποθηκεύει το πλεόνασμα και να το χρησιμοποιεί όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Μια σημαντική πρόταση είναι η απελευθέρωση της άδειας παραγωγής ενέργειας στη βιομηχανία, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες νόμιμες κι αδειοδοτημένες στέγες τους. Έτσι, δεν δημιουργείται θέμα «κατάληψης» γεωργικής γης για την παραγωγή ενέργειας, ενώ αμβλύνεται και η ανάγκη εισαγωγής ενέργειας για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών.