Την έγκριση των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έλαβε η μονάδα της ANTHERA PHARMACEUTICAL Ι.Κ.Ε., φαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην καλλιέργεια ιατρικής κάνναβης και στην παραγωγή προϊόντων για εναλλακτικές θεραπείες. Η χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας έχει διάρκεια 10 ετών και αφορά στους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο σχετικό ΦΕΚ, «η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον ΕΟΦ άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας».

Παράλληλα γίνεται γνωστό πως το εμβαδόν των θερμοκηπίων είναι 3.840 τ.μ. ενώ το εμβαδόν καλλιεργούμενης έκτασης αντιστοιχεί σε 2.908 τ.μ.. Όσον αφορά τον τόπο της επένδυσης, η εγκατάσταση βρίσκεται εντός ενιαίας έκτασης 20,16107 στρεμμάτων στη θέση Σκουτέλα του Δήμου Κορίνθου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία, η οποία συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, στην ιστοσελίδα της, μόλις η μονάδα τεθεί σε λειτουργία, θα παρέχει μια σειρά προϊόντων κάνναβης σε διάφορες μορφές (χύδην, API και φαρμακευτικά προϊόντα). Επιπροσθέτως, στα υδροπονικά θερμοκήπια θα καλλιεργούνται άνθη, ενώ η μονάδα θα παράγει προϊόντα όπως έλαια, αποστάγματα αλλά και σε μορφή isolated.