Την απόκτηση του 51% της πρώτης ελληνικής παραγωγού εταιρείας φορτιστών για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ολοκλήρωσε πρόσφατα η Cosmos Aluminum AΕ. Η MC-Chargers, μια πολλά υποσχόμενη start up εταιρεία που βρισκόταν σε διερεύνηση στρατηγικού επενδυτή, βρήκε στο προφίλ της COSMOS τον ιδανικό partner για την ολοκλήρωση των πλάνων της.
Με την συνεισφορά της COSMOS, η MC-Chargers εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση αλλά και μεγάλη υποστήριξη σε θέματα βιομηχανικής παραγωγής, χρηματοοικονομικής οργάνωσης και εξαγωγών.

Η εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη αποτελεί δημιούργημα των Παναγιώτη Χριστοδούλου και Χαράλαμπου Μαρμάγγελου, οι οποίοι υλοποίησαν την παραγωγή ενός προϊόντος που ήδη χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ζήτηση και μελλοντικά θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας. Υπενθυμίζεται ότι η COSΜOS αποτελεί μια πρότυπη μονάδα διέλασης αλουμινίου σε όλη την Ευρώπη και είναι αμιγώς εξαγωγική.

Η εταιρεία με έδρα την Λάρισα, αναμένεται να ολοκληρώσει το 2021 με συνολικές πωλήσεις που θα ξεπεράσουν τους 42,000 τόνους και τα €150 εκ. Μάλιστα, η βιομηχανία έλαβε πρόσφατα την έγκριση για υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, και συγκεκριμένα για την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας διέλασης αλουμινίου που διαθέτει στο Κιλελέρ του νομού Λάρισας. Το σχέδιο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα αποθεματικά της Cosmos χωρίς τη χρήση τραπεζικού δανείου, με τη συνολική ενισχυόμενη δαπάνη να ανέρχεται σε 2,942 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται στο 35% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, που αντιστοιχεί σε 1,029 εκατ. ευρώ.