Το πράσινο φως στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «CANNABIS SCIENCE & TECHNOLOGY MON IKE» (υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος), άναψε ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

Η επένδυση αφορά στη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 8.170.979 ευρώ και συνο- λικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 8.170.979 ευρώ. Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της 52 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Αλεξάνδρα Γκίτση