Ανεπαρκή χαρακτηρίζει το 79% των βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η πολιτεία στις επιχειρήσεις για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις, σύμφωνα με το δίμηνο Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας που εκπονεί η εταιρεία «Interview» για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Παράλληλα, το 65% εκφράζει τη δυσαρέσκειά του από τη διαδικασία της αίτησης μέχρι και την εκταμίευση της χρηματοδότησης που έχουν αιτηθεί.

Στην ερώτηση «θεωρείτε πως τα κίνητρα/χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις) που παρέχει η πολιτεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις είναι επαρκή;», ποσοστό 12% απάντησε θετικά, ενώ το 9% δήλωσε δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ. Πάντως, όπως προκύπτει από το βαρόμετρο, από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 83% ανέφερε ότι δεν χρειάστηκε κάποιου είδους χρηματοδότηση ή και δεν χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα, έναντι του 17% που απάντησε θετικά.