Ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη FRAPORT GREECE, με τη συμβολή της «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ». Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» ανέλαβε για λογαριασμό της Αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ τις υπηρεσίες στους τομείς της Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ειδικότερα, παρείχε υπηρεσίες Μηχανικού Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος (QHSE Engineer) και στα 14 Αεροδρόμια, ενώ ανέλαβε και τη σύνταξη μεγάλου μέρους της σχετικής τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας κλπ) στους ανωτέρω τομείς. Για την υλοποίηση του έργου απασχολήθηκαν 18 μηχανικοί – στελέχη της εταιρείας, επιτυγχάνοντας αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα. Σε κανένα από τα 14 Αεροδρόμια δε σημειώθηκε κάποιο σοβαρό εργατικό ατύχημα, ενώ οι εκατοντάδες υπεργολάβοι κατάφεραν να ανταποκριθούν πλήρως και να αναπτύξουν κουλτούρα Ποιότητας, Ασφάλειας του προσωπικού τους και προστασίας του Περιβάλλοντος. Οι παραδόσεις των 14 έργων έγιναν με απόλυτη επιτυχία, αφού τηρήθηκαν οι αυστηρές προδιαγραφές Ποιότητας, και παράλληλα η ευαισθησία στα Περιβαλλοντικά θέματα οδήγησε σε έργα αειφορικού χαρακτήρα.