Ελαφρώς «λαβωμένη», ως προς τις οικονομικές της επιδόσεις, άφησε το 2022 τη γνωστή εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΒΕΕ, που φέρει ιστορία άνω των 50 ετών. Ωστόσο, φαίνεται πως η εταιρεία είναι διατεθειμένη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξομαλύνει την κατάσταση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα, αυτά διαμορφώθηκαν σε τζίρο ύψους 4.770.306,35 ευρώ, έναντι 5.048.852,71 ευρώ το 2021, ήτοι μείωση 5,52%. Παράλληλα, το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ανήλθε, σύμφωνα με τις αναρτημένες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, σε 595.750,95 ευρώ σε σχέση με 1.108.134,35 το 2021, καταγράφοντας αξιοσημείωτη μείωση της τάξης του 46,24%.

Στο πλάνο διορθωτικές κινήσεις
Πάντως, η Διοίκησης της ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ σημειώνει πως οι «εργασίες εξελίχθηκαν ικανοποιητικά», όπως κι η οικονομική της θέση. Παράλληλα, προβλέπει πως παρά την ύπαρξη σοβαρού ανταγωνισμού, η πορεία της εταιρείας προβλέπεται στο προσεχές μέλλον να είναι σταθερή με τάσεις ανοδικές ύστερα από τις αναγκαίες αναπροσαρμογές (επέκταση και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων, νέα προϊόντα, νέες συσκευασίες) και εκσυγχρονισμός στη παραγωγή με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα και την ανάλογη διαφήμιση για είσοδο και σε άλλες ξένες αγορές, και βέβαια με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα επιδράσουν αρνητικά αστάθμητοι δυσμενείς παράγοντες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία, εκτός από την Ελλάδα εξάγει και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από το 1995 ξεκίνησε την εξαγωγή των προϊόντων της στην αγορά της Αυστραλίας αρχικά και μετά από λίγα χρόνια ακολούθησαν κι άλλες χώρες – αγορές όπου υπάρχει έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου. Σήμερα η ΑΝΑΤΟΛΗ εξάγει διάφορα προϊόντα της σε τρεις διαφορετικές ηπείρους και συνολικά περισσότερες από 10 χώρες.