«Άλμα» της τάξεως του 5,5% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, έναντι αύξησης 0,03% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019. Τα παραπάνω στοιχεία δίνει στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, συμπληρώνοντας ότι ο δείκτης του κλάδου της βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά τον Μάρτιο 2021 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Μαρτίου 2021 με τους αντίστοιχους δείκτες του Μαρτίου 2020, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Η «ανάσα» του γενικού δείκτη, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από την αύξηση κατά 17,6% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, κατά 3,4% του Δείκτη Μεταποίησης και κατά 0,8% του Δείκτη Παροχής Νερού. Στην αύξηση του δείκτη μεταποίησης συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής ειδών ένδυσης, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων.
2. Από τη μείωση κατά 4,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων.