Την ανανέωση της συνεργασίας μας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον σε τρεις διαφορετικές δραστηριότητες ανακοίνωσε η Sarmed. Ειδικότερα, η Sarmed αναλαμβάνει:
• Τη διαχείριση και λειτουργία του Distribution Center για τις διανομές στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία παραγγελιών, τη φορτοεκφόρτωση οχημάτων διανομής, τον έλεγχο των αποθεμάτων, καθώς και τη διαχείριση επιστροφών και ειδών εγγυοδοσίας.

• Την αποθήκευση του προϊόντος Monster (ενεργειακό ποτό) στις εγκαταστάσεις της Sarmed στη Θήβα. Το έργο αφορά στην παραλαβή, αποθήκευση, προετοιμασία και φόρτωση των παραγγελιών για την παράδοση.
• Τη διανομή σε τελικά σημεία των παραγγελιών όλης της προϊοντικής γκάμας της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Αττική & τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, προστίθεται ως νέο έργο η αποθήκευση Α’ υλών στη Μάνδρα Αττικής, αλλά και στη Θήβα.