Στο δυναμικό της Polygreen εντάσσονται δύο ακόμα έμπειρα στελέχη, ενισχύοντας τη διοικητική της ομάδα, που συγκροτήθηκε το περασμένο έτος. Με το νέο διοικητικό σχήμα, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών της και στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επιχειρησιακού της πλάνου. Συγκεκριμένα, η Χάρις Μαρκάκη αναλαμβάνει τη θέση Customer Experience Director, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από 25 έτη διευθυντικό στέλεχος σε τμήματα marketing, στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Χάρις Μαρκάκη διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών και ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών τους, πεδίο που αποτελεί προτεραιότητα για την Polygreen.

Παράλληλα, τον ρόλο του Business Development Manager αναλαμβάνει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στέλεχος με 15ετή εμπειρία σε εμπορικά τμήματα μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και την επεξεργασία αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων για την τσιμεντοβιομηχανία. Από τη νέα του θέση, ο κ. Γεωργακόπουλος στοχεύει να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα σύνθεση της διοίκησης της εταιρείας σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον τομέα παροχής καινοτόμων λύσεων κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων.