«Το γραμμικό μοντέλο αποδεικνύεται μη βιώσιμο σε βάθος χρόνου, ενώ η Κυκλική Οικονομία, που έχει τις λύσεις για το περιβάλλον και την αειφορία, δεν προχωρά στη χώρα μας με τον ρυθμό που θα έπρεπε. Απόδειξη οι χαμηλοί δείκτες ανακύκλωσης. Είμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και η βιομηχανία πλαστικών επιθυμεί να συμβάλει αποφασιστικά. Το Συνέδριο Plastainability, που φέτος ξεκινά, θέλει να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Είναι η απόδειξη της αφοσίωσης του κλάδου μας να αποτελέσει μέρος της λύσης», τόνισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ), Βασίλης Γούναρης, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Plastainability2023.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «Οδικός χάρτης για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και του Green Deal», ο Γιώργος Αμανάκης, Προϊστάμενος Ανακύκλωσης της Πλαστικά Κρήτης, περιέγραψε την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία στη μηχανική ανακύκλωση των προϊόντων της. Ο Άρης Γκορόγιας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, Τεχνικός Σύμβουλος της Thermolysis, αναφέρθηκε στη χημική ανακύκλωση με πυρόλυση, η οποία «αποτελεί μια νέα τεχνολογία που προσελκύει επενδύσεις – βρίσκονται σε εξέλιξη 44 επενδύσεις σήμερα στην Ευρώπη». Ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος, μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), αφού αναρωτήθηκε: «Τι μπορεί να ανακυκλωθεί;» εξέφρασε τη θέση ότι υπάρχουν όρια, «αλλά διέξοδο μπορεί να αποτελέσει η ενεργειακή αξιοποίηση». Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να τηρείται η ιεραρχία της διαχείρισης αποβλήτων, ξεκινώντας από την πρόληψη και πηγαίνοντας στη διαλογή στην πηγή, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλο ασθενή». Ο Γιάννος Μητσός, Συντονιστής Θέσεων και Περιεχομένου του ΣΕΒ, έκλεισε με αναφορές στην πράσινη μετάβαση και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις.