Μελέτη της Frontier Economics – που ανατέθηκε από τις εταιρείες Fluence, BayWa r.e., ECO STOR, enspired και Kyon Energy – παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στη Γερμανία. Η μελέτη υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη στρατηγική αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που πρότεινε πρόσφατα το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας.

Οι αναλύσεις της Frontier Economics δείχνουν ότι η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης που θα αναπτυχθούν στη Γερμανία θα ανέλθει σε 15 GW / 57 GWh έως το 2030, εάν υπάρχει ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει σαρανταπλάσια αύξηση σε σύγκριση με σήμερα. Η Frontier Economics εκτιμά ότι η χρήση της αποθήκευσης για τη μετατόπιση της διαθεσιμότητας της ηλεκτρικής ενέργειας, από περιόδους πλεονάζουσας παραγωγής σε περιόδους έλλειψης, μπορεί να δημιουργήσει (μακρο)οικονομική αξία περίπου 12 δισ. ευρώ έως το 2050.

Η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση την εξοικονόμηση μόνο από τη χονδρική και θα αυξηθεί περαιτέρω όταν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα οφέλη της αποθήκευσης, όπως οι υπηρεσίες συστήματος, οι μειωμένες εκπομπές CO2 και η συμμετοχή στις ενδοημερήσιες αγορές.

Ο Dr. Christoph Gatzen, Διευθυντής της Frontier Economics, θεωρεί τα αποτελέσματα της μελέτης σαφείς δείκτες για τον μελλοντικό ρόλο της αποθήκευσης ενώ σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως τα συστήματα αποθήκευσης βιομηχανικής κλίμακας δύναται να υλοποιηθούν χωρίς κρατική ενίσχυση ενώ παράλληλα μειώνουν την ανάγκη για κατασκευή νέων θερμικών μονάδων αερίου με δυνατότητα καύσης υδρογόνου, όσο και την περαιτέρω χρήση ορυκτών καυσίμων.