Την εταιρεία Αμφιγάλ πιστοποίησε η TÜV HELLAS, με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα IFS Food και BRC Food και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008t, για την παραγωγή και εμπορία Βιολογικών τυροκομικών προϊόντων.

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από επιθεωρήσεις του Φορέα στο εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος της εταιρείας που βρίσκεται στην Κεχρινιά Αμφιλοχίας, επιβεβαιώνοντας την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τη διανομή των προϊόντων.