Το AM4GR, πρωτοβουλία των ιδρυτικών μελών του: SIEMENS A.E., ΕΛΚΕΜΕ, (Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε.), θυγατρική της Viohalco, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», και του επίσημου Smart, Software & Technology Partner της Siemens Digital Industries Software, FEAC Engineering, είναι ο νέος φορέας για την προώθηση των τεχνολογιών της Προσθετικής Κατασκευής (ΑΜ) & της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας.

Η Προσθετική Κατασκευή (AM) και η Τρισδιάστατη Εκτύπωση, είναι οι τεχνολογίες αιχμής οι οποίες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο κατασκευής σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας παγκοσμίως, εξαλείφοντας τα παραδοσιακά μοντέλα παραγωγής, προς όφελος των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα, το AM4GR έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ελληνικού οικοσυστήματος Προσθετικής Κατασκευής και Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, μιας ζωντανής πλατφόρμας επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διασύνδεσης των μελών του AM4κπαιδεύονται από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογικών λύσεων, να είναι σε επαφή με έμπειρους ειδικούς και σημαντικές εταιρείες του κλάδου, να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και συμβουλές και να έχουν πρόσβαση σε πρωτότυπα προϊόντων και παραγωγή χαμηλού όγκου (3D Printing).

Μέλη του AM4GR μπορούν να γίνουν υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Παραγωγής & Κατασκευής που στοχεύουν στην αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής τους, έμποροι, κατασκευαστές, νεοφυείς επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου, εταιρείες παροχής εξοπλισμού, όπως τρισδιάστατοι εκGR στην Ελλάδα με ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών.

Το AM4GR θα συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχουσες εταιρείες/μέλη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να δημιουργήσουν μέσω αυτού νέες επαγγελματικές και εμπορικές ευκαιρίες, μέσα από την επαφή τους με ένα παγκόσμιο δίκτυο αναγνωρισμένων και έμπειρων συνεργατών που θα παρέχει λύσεις και προσφορές συνεργασίας στις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Παράλληλα, ως μέλη του AM4GR, θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και ψηφιοποίησης, να συν-δημιουργούν νέες τεχνολογίες, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να ε

τυπωτές, ρομποτικά συστήματα, CNC, AGV, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα & Πανεπιστήμια, Κέντρα Ε&Α, αλλά και ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί κ.λπ. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΑΜ.