Συγκροτήθηκε σε σώμα η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με έργο τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Στόχος είναι να απλοποιηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον αυτής και να διευκολυνθούν οι σχετικές επιχειρηματικές επενδύσεις.
Η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 30 Ιουνίου του 2022.

Ορίζονται ως μέλη της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής οι κάτωθι:
1. Σαμπράκος Ευάγγελος, Δρ Οικονομικής Μεταφορών, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Πιτταρά Ειρήνη, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπανικολάου
3. Νάσου Αλεξάνδρα, με αναπληρώτριά της την Ελένη Αθανασάκη
4. Σιούτα Βασιλική, με αναπληρώτριά της την Κεφαλίδου Φωτεινή.
5. Καλλιόπη Παπαδάκη, με αναπληρώτριά της την Αυγή Βάσση
6. Κουφάλη Αγγελική, με αναπληρώτριά της την Κουμανιώτη Γεωργία
7. Δέδε Χαριτίνη – Νικολέττα, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Μάτσα
8. ΖηλιασκόπουλοςΑθανάσιος, με αναπληρωτή του τον Ανέστη Παρταλίδη
9. Μίνης Ιωάννης
10. Παπαμακαρίου Ναταλία
11. Κοτταρίδου Μαρία
12. Πετρούλια Αναστασία.